CIE

Co to jest Cie?

Fundacja zarejestrowana w 2015 roku w Warszawie, NIP 5223026223, z adresem przy Al. Reymonta 52, 01-842 Warszawa

Jakie są cele CIE?

CIE koncentruje się głównie na projektowaniu i wdrażaniu innowacji społecznych, tworzeniu międzynarodowych partnerstw oraz promocji różnych modeli szkolnictwa zawodowego.

Co robi CIE?

Działalność Centrum podzielona jest na trzy obszary:

  • Opracowanie własnych modeli i programów doskonalących szkolnictwo w oparciu o zmieniające się potrzeby rynku pracy.
  • Przygotowywanie wniosków dotyczących projektów europejskich w celu finansowania innowacji społecznych na poziomie europejskim.
  • Zarządzanie platformą ekspertów i organów zajmujących się dzieleniem się dobrymi praktykami w zakresie edukacji i rynku pracy, turystyki, agroturystyki, nowych technologi i żywienia organizując Forum Nowej Edukacji. Główne spotkanie odbywa się co roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli a kilka innych w regionach.

Kto tworzy CIE?

Centrum Innowacyjnej Edukacji powstało w wyniku fuzji dwóch inicjatyw społecznych, samego CIE i Fundacji Konkordia (2009/2016). Joanna Bochniarz i Jorge Gimeno Pawłowski są partnerami założycielskimi. Zespół CIE składa się z ekspertów z różnych dziedzin, którzy współpracują z ośrodkiem w oparciu o jego projekty. Są wśród nich Tom Clark, Janusz Dedo, Robert Adam Kozłowski, Marzena Dusza, Justyna Jakubowska i Urszula Lutostańska.

essay on importance of travel and tourism research papers 10 dollars a page people to call to write essays act essay score range mapping for writing an essay