Oferta dla firm i instytucji

Oferta komercyjna

9

Po wieloletnich realizacjach naszych projektów dla różnych grup beneficjentów, zakończonych sukcesami, przygotowaliśmy oferty komercyjne, bazujące na naszym nieocenionym doświadczeniu.

9

Sprawdź nas wysyłając kadrę managerską Twojej firmy na wyjazd realizujący program bazujący na modelu Edukacji w Plenerze: unikalnej metodzie nauki ułatwiającej wzmacnianie wewnętrznej motywacji i rozwój tzw. kompetencji miękkich dzięki obcowaniu z przyrodą.

9

Program rozwoju pedagogiki MENTOR autorstwa Centrum Innowacyjnej Edukacji to projekt skierowany do inspirujących nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów oraz superwisorów, którego głównym celem jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne narzędzia, które uczynią ich mentorami swoich uczniów.

w

Zapraszamy do kontaktu: wkaminski@ciedu.eu

Jak działamy

9

Identyfikujemy innowacyjne modele biznesowe, zainspirowane najlepszymi praktykami w różnych branżach i sektorach, dla twojego produktu, usługi, pomysłu.

9

Projektujemy programy, które nie tylko pozytywnie wpływają na inicjatywę społeczną, ale tworzą długotrwałe partnerstwa, w których każda zaangażowana instytucja zostaje zainspirowana, połączona i wzmocniona poprzez konfrontację teorii z praktyką.

9

Angażujemy partnerów i interesariuszy w sieci, które oparte są na współpracy i pomocy w opracowaniu wspólnych średnio-długoterminowych strategii.

9

Łączymy projekty w zakresie badań i innowacji z politykami regionalnymi i europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi w celu pozyskania zintegrowanego finansowania.

9

Przedstawiamy rekomendacje dla instytucji europejskich i współpracujemy z nimi w zakresie doskonalenia polityk rynku pracy oraz wpływania na władze krajowe i regionalne w zakresie ich realizacji.

NEF
Oferta dla firm i instytucji

Z kim współpracujemy?

9
Rządy regionalne i krajowe, np. Rząd Kantabrii, Austriackie Ministerstwo Edukacji, Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Olsztyn, Urząd Miasta Opole;
9
Pracodawcy, np. Konfederacja Lewiatan, Ceemet, Clepa, Bosch, Unicredit, General Electric, Femxa Group;
9
Instytucje europejskie, np. Komisja Zatrudnienia i Spraw społecznych PE, Komisja Edukacji i Kultury PE, OECD;
9
Instytucje akademickie i ośrodki badawcze, np. Politechnika w Almunia (Eupla), Uniwersytet w Edynburgu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Glasgow Kelvin College, Indiana University, Limerick Institute of Technology;
NEF
Oferta dla firm i instytucji

Dla miast i regionów

Regiony i miasta szukają partnerów, by wspierali ich działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego rynku pracy. CIE działa jako doradca samorządów i pracodawców na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i UE. Dajemy możliwość skorzystania z know-how i naszej sieci kontaktów w zakresie całego wachlarza innowacji społecznych.
Oferta dla firm i instytucji

Dla instytucji badawczych i edukacyjnych

Nasi partnerzy: instytucje edukacyjne i badawcze z krajów UE proponują wiele rozwiązań dotyczących rynku pracy, edukacji, turystyki, żywności, smart cities czy rozwoju regionów. Zapraszamy kolejne uczelnie i centra szkoleniowe do włączenia się do naszej sieci NEF. Sprawdzone modele popularyzujemy na regionalnych i dorocznych Forach Nowej Edukacji – New Education Forum.
Projekt Mentor
Projekt Mentor

Dla pracodawców

Pracodawcy chcący zwiększyć efektywność rzecznictwa by polepszyć ścieżki rozwoju zapraszani są by dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i przyłączyć się do sieci NEF.  Firmy dołączają do naszych międzynarodowych konsorcjów, dzięki czemu mają dostęp do wartościowych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na dotychczasowe braki kadrowe.

Promujemy modele w zakresie:

  • inwestowania w centra edukacji prowadzące szybkie ścieżki nauczania zawodowego, które nie wymagają 3 do 5 lat nauczania,
  • popularyzacji szkolnictwa zawodowego przez wszystkich decydentów,
  • wzmacniania kompetencji miękkich.