Notice: Funkcja wpdb::prepare została wywołana nieprawidłowo. Wysłano inną liczbę argumentów (3) niż liczba elementów zastępowalnych (2). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 4.8.3.) in /wp-includes/functions.php on line 4231
KIM JESTEŚMY - Centrum Innowacyjnej Edukacji

KIM JESTEŚMY

Centrum Innowacyjnej Edukacji jest instytucją działającą na poziomie europejskim. Celem CIE jest poprawa efektywności europejskiego rynku pracy poprzez własny model.

Organizujemy międzynarodowe spotkania na temat innowacyjnej edukacji i kształcenia zawodowego, które pozwalają nam popierać i budować sojusze w zakresie realizacji idei skutecznego rynku pracy w Unii Europejskiej.

Współpracujemy z:

Rządami regionalnymi, krajowymi i europejskimi

Globalnymi korporacjami

Instytucjami europejskimi

Instytucjami akademickimi i ośrodkami badawczymi.

Nasze działania:

Budowanie sojuszy, które wzmacniają europejski rynek pracy

Popieranie wprowadzenia skutecznych metod nauczania poprawiających szanse na zatrudnienie

Zapewnienie podstaw do oceny i promowania rozwiązań w zakresie innowacyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego

Przedstawianie rekomendacji dla instytucji europejskich i współpraca z nimi w zakresie doskonalenia polityk rynku pracy oraz wpływania na władze krajowe i regionalne w zakresie ich realizacji.