KIM JESTEŚMY

Centrum Innowacyjnej Edukacji jest instytucją działającą na poziomie europejskim. Celem CIE jest poprawa efektywności europejskiego rynku pracy poprzez własny model.

Organizujemy międzynarodowe spotkania na temat innowacyjnej edukacji i kształcenia zawodowego, które pozwalają nam popierać i budować sojusze w zakresie realizacji idei skutecznego rynku pracy w Unii Europejskiej.

Współpracujemy z:

Rządami regionalnymi, krajowymi i europejskimi

Globalnymi korporacjami

Instytucjami europejskimi

Instytucjami akademickimi i ośrodkami badawczymi.

Nasze działania:

Budowanie sojuszy, które wzmacniają europejski rynek pracy

Popieranie wprowadzenia skutecznych metod nauczania poprawiających szanse na zatrudnienie

Zapewnienie podstaw do oceny i promowania rozwiązań w zakresie innowacyjnego kształcenia i szkolenia zawodowego

Przedstawianie rekomendacji dla instytucji europejskich i współpraca z nimi w zakresie doskonalenia polityk rynku pracy oraz wpływania na władze krajowe i regionalne w zakresie ich realizacji.