Konkordia

Misją Konkordii jest pomoc w rozwoju innowatorów społecznych poprzez znajdowanie im partnerów, dzielenie się sprawdzonymi metodami działania oraz organizacji wspólnych projektów w Europie, zwłaszcza wśród jej krajów peryferyjnych.

W latach 2011-2015 około 1000 czołowych profesjonalistów oraz przedsiębiorców z sektorów prywatnego, publicznego oraz trzeciego zebrały się w Sopocie na cztery dni debat, dyskusji oraz warsztatów szkoleniowych mających na celu promocję innowacji oraz  rozwiązań biznesowych i społecznych wyzwań, jako element corocznego Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI). Do uczestników Forum EFNI należą m.in. Jerzy Buzek, John Hailey, Danuta Hubner, Henryka Bochniarz, John Ricardo and Lech Wałęsa.

aelm2-subpage

Sukcesy Konkordii

Międzynarodowa konferencja: Najgłośniejsze wydarzenie w zakresie partnerstwa społecznego w Polsce. W ciągu pięciu lat Europejskie Forum Nowych Idei stało się obowiązkowym terminem w kalendarzu sceny politycznej oraz społecznej.

Europejska sieć współpracy: Konkordia aktywnie współdziałała z instytucjami takimi jak: University College of London, Femxa Group, University of Warsaw, Galicia Government, Innuba, Ethicore, Kronenberg Foundation by Citi Handlowy oraz Orange.

Propozycje dla władz: Efektem konferencji w 2014 roku był dokument, którego treść sięgnęła aż Brukseli. Nawoływał do wprowadzenia konkretnych reguł sprzyjających funkcjonowaniu inicjatyw społecznych w Europie.

Platforma wiedzy konkordia.org: Na naszej stronie internetowej znaleźć można było bieżące informacje oraz dyskusje na temat najnowszych trendów w dziedzinie innowacji społecznych. Platforma otwarta jest dla wszystkich, ze szczególną uwagą dla osób szukających profesjonalnego podejścia w przybliżeniu rynku innowacji społecznej. Stąd nacisk, jaki kładziemy w dostarczaniu wiedzy.

Karta Wskazań: w 2014 roku stworzyliśmy Kartę Wskazań Skutecznego Biznesu- partnerstwa organizacji pozarządowych. Partnerem w tym projekcie była Konfederacja Lewiatan. Pod Kartą podpisało się wielu wpływowych przedstawicieli organizacji biznesowych i pozarządowych.

Publikacje: Konkordia ma na swoim koncie liczne profesjonalne publikacje. Wartą wspomnienia jest m.in. publikacja dotycząca tzw. „efektu Filozofii”, która skupiła uwagę na problemach wydajności oraz efektywności środowiska aktywności społecznej. Był to temat Konkordii 2014.

Plebiscyt na najlepsze partnerstwo między biznesem a organizacją pozarządową w Polsce: Przez wiele lat naszego życia gospodarczego wprowadziliśmy, naszym zdaniem, najważniejszą z inicjatyw- aktywną promocję dialogu na polu biznes-NGO. Jednym z jej aspektów był właśnie taki plebiscyt, która zwrócił uwagę całej Polski na kwestii profesjonalizacji i efektywności relacji biznes-NGO.

Członek jury na Europejskim Konkursie Innowacji Społecznych 2015: Oceniając 100 propozycji innowacji społecznych z całej Europy, zaproszeni przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Jorge Gimeno, założyciel Konkordii, występował jako panelista na m.in. „Countdown 2030 (Uniwesytet UCL w Londynie), Europejskie Forum Nowych Idei EFNI (Sopot), Siódmy Europejski Szczyt Innowacji (Bruksela) oraz jako delegat na Światowym Forum Skoll (Oxford).

konkordia2
example descriptive essay person essay advantage book ensure environmental sustainability essay belonging in strictly ballroom essay