Siław Bieszczad

MENT

Projekt MENT zakłada uczestnictwo kadry CIE w kursach i job shadowing’u zorganizowanych przez zagraniczne instytucje zapraszające. Mobilność uzasadnia fakt, że Edukacja w Terenie, którą od lat CIE wdraża i propaguje na terenie Polski, jest wciąż mało znana na terenie kraju. Dzięki kursom zarząd CIE pozna sposoby stabilnego rozwoju zespołu Edukacji w Terenie oraz skutecznego wdrażania tej metody.

Erasmus

Celem projektu jest kształcenie kadr CIE. Dzięki pozyskanemu finansowaniu zrealizujemy następujące zadania:

1. Zarząd CIE zwiększy swoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami doszkalającymi dla pracowników CIE,

2. Edukatorzy CIE podniosą swoje kwalifikacje w zakresie językowym, Edukacji w Plenerze, Coachingu który odbywa się po Edukacji w Plenerze oraz Mentoringu, który jest indywidualnym wsparciem dla każdego z uczestników naszych programów.

3. Oprócz kursów, przewidujemy uczestnictwo wszystkich edukatorów w job shadowingu u zagranicznych ekspertów – obecnych i przyszłych instytucji partnerskich CIE działających w obszarze edukacji dorosłych.