NEF Bruksela

New Education Forum, koordynowane przez CIE, jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji społecznych. NEF działa na poziomie europejskim i ma przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, pracodawców różnych branży pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej.

Cele New Education Forum

  • Promowanie kompetencji przekrojowych jako niezbędnych zasobów pracy.
  • Promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego jako skutecznego sposobu wspierania rynku pracy i zwiększania prestiżu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez przeciwdziałanie uprzedzeniom i wykluczeniom.
  • Szukanie innowacyjnych ścieżek nauczania angażujących grupy w niekorzystnej sytuacji, w szczególności młodzieży NEET.
  • Budowanie pomostów między regionami UE i instytucjami europejskimi w zakresie powyższych 3 tematów.

Jak realizujemy cele

NEF osiąga te cele poprzez swoje Regionalne Spotkania i coroczne Forum Nowej Edukacji w brukselskim Parlamencie Europejskim, które odbywa się każdego listopada każdego roku.

Poza tym NEF organizuje spotkania w całej UE w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do dobrych praktyk i wzmocnienia swojej sieci.