NEF w Regionach

SPOTKANIA REGIONALNE odbywają się aby dzielić się, debatować oraz realizować strategie innowacyjne na terenie Unii Europejskiej. Z udziałem rodzimych firm analizujemy lokalne cechy i przyjmujemy praktyczną odpowiedź dla rynku pracy.

Rozwiązania

Staramy się się stosować rozwiązania, które angażują lokalną i regionalną władzę, przedsiębiorstwa, społeczności. Ważna jest również komunikacja z Europosłami. NEF wykorzystuje informacje uzyskane na szczeblu regionalnym i krajowym by lobbować za zmianami na poziomie europejskim.

Korzyści dla uczestników

NEF W REGIONACH pracuje nad:
Innowacyjnymi strategiami stosowanymi w różnych regionach oraz ich międzynarodową rozpoznawalnością.

Kreowaniem szerszej perspektywy, która umożliwi rozwijanie nowych pomysłów i strategii.

Dostępem do szerokiej sieci ekspertów i twórców zmian, w szczególności pomysłodawców zmian kształcenia zawodowego i innowacyjnej edukacji.

psychology essay sites century collection critical essay glass interpretation menagerie twentieth synthesis essay ap tips corporate sponsorship in schools essay business management definition essay