NEF w Regionach

SPOTKANIA REGIONALNE odbywają się aby dzielić się, debatować oraz realizować strategie, które mają na celu przyrost liczby wykwalifikowanych pracowników na terenie Unii Europejskiej. Z udziałem rodzimych firm analizujemy lokalne cechy i przyjmujemy praktyczną odpowiedź dla rynku pracy.

Rozwiązania

Staramy się się stosować rozwiązania, które angażują lokalną i regionalną władzę, przedsiębiorstwa, społeczności. Ważna jest również komunikacja z Europosłami. Na poziomie regionalnym i krajowym NEF promuje zalecenia edukacyjne wspierane przez Europosłów, rządy i przedsiębiorstwa. NEF wykorzystuje informacje uzyskane na szczeblu regionalnym i krajowym by lobbować za zmianami na poziomie europejskim.

Korzyści dla uczestników

NEF W REGIONACH pracuje nad:
➤ Innowacyjnymi strategiami edukacyjnymi stosowanymi w różnych regionach oraz ich międzynarodową rozpoznawalnością.
➤ Kreowaniem szerszej perspektywy, która umożliwi rozwijanie nowych pomysłów i strategii.
➤ Dostępem do szerokiej sieci ekspertów i twórców zmian, w szczególności pomysłodawców zmian kształcenia zawodowego i innowacyjnej edukacji.