New Education Forum

New Education Forum

New Education Forum (koordynowane przez CIE) jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych. NEF działa na poziomie europejskim zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców różnych branży, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej.

NEF w Brukseli

Pierwsze spotkanie w Europarlamencie w ramach NEF odbyło się w 2015 roku. Kolejne spotkania w latach 2015-2019 zgromadziły ponad ok. 600 uczestników.

Od momentu otworzenia Forum w 2015, NEF ma następujące cele:

  • promowanie kompetencji przekrojowych jako niezbędnych zasobów pracy,
  • promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego jako skutecznego sposobu wspierania rynku pracy i zwiększania prestiżu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez przeciwdziałanie uprzedzeniom i wykluczeniu,
  • szukanie innowacyjnych ścieżek nauczania angażujących grupy w niekorzystnej sytuacji, w szczególności młodzieży NEET (pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu),
  • budowanie pomostów między regionami UE i instytucjami europejskimi w zakresie powyższych 3 tematów.

Jak realizujemy cele?

NEF osiąga te cele poprzez swoje Regionalne Spotkania i coroczne Forum Nowej Edukacji w brukselskim Parlamencie Europejskim, które odbywa się co roku w listopadzie.

NEF organizuje także spotkania w całej UE w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do dobrych praktyk i wzmocnienia swojej sieci.

NEF w Regionach

SPOTKANIA REGIONALNE odbywają się, aby wymieniać się doświadczeniami, debatować oraz realizować strategie innowacyjne na obszarze Unii Europejskiej.

Z udziałem rodzimych firm analizujemy lokalne uwarunkowania i przyjmujemy praktyczną odpowiedź dla oczekiwań lokalnego rynku pracy.

Do roku 2020 regionalne NEF-y odbyły się w Edynburgu, Limerick, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Santander i Warszawie.

NEF W REGIONACH pracuje nad:

  • innowacyjnymi strategiami edukacyjnymi stosowanymi w różnych regionach oraz ich międzynarodową rozpoznawalnością,
  • kreowaniem szerszej perspektywy pedagogicznej, która umożliwi rozwijanie nowych pomysłów i strategii w zaangażowanych miastach i regionach,
  • dostępem do szerokiej sieci ekspertów i twórców zmian, w szczególności pomysłodawców zmian kształcenia zawodowego i innowacyjnej edukacji.

NEF na świecie i Polsce:

2020, Bruksela (online)

The end of traditional education

i

2019, Bruksela

Strengthening transversal competences
i

2019, Poznań

Competences of the 21st century and challenges of education
i

2018, Bruksela

Making education more accessible
i

2017, Edynburg

Soft Skills and VET key elements of the labour market
i

2017, Turyn

Enhancing the European Labour Market
i

2017, Bruksela

Smart Education in Smart Cities and Smart Regions
i

2015, Warszawa

Polish challenges. Brussels perspective. Joint future design
NEF logo
New Education Forum

Więcej informacji na temat projektu:

www.neweducationforum.com