Centrum Innowacyjnej Edukacji

 Budowa ekosystemu dla zwiększenia efektywności rynku pracy

Bo dobrymi rozwiązaniami należy się dzielić

Prowadzimy badania, znajdujemy rozwiązania, wprowadzamy je za pomocą projektów europejskich, krajowych i pilotaży. Współpracujemy z instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi na całym świecie i z międzynarodowymi organizacjami pracodawców zbierając najlepsze praktyki innowacyjnej edukacji. Upowszechniamy je globalnie poprzez coroczne Forum Nowej Edukacji.

Czytaj więcej

Bo praca jest wartością, na której się opieramy

The XXI century, along with new technologies, global networks and 24h a day communication changes the way we produce and deliver goods and services. Employers observe this revolution every day. Unfortunately government institutions react to these changes very slowly. Hence, business lacks partners with whom it can prepare better future employees. This is why we formed Alliance for an Effective Labor Market.

Czytaj więcej

Bo każdy młody człowiek ma prawo do pracy

Promowanie dobrych szkół zawodowych, w oparciu o oczekiwania i pomoc pracodawców, przeciwdziałanie stereotypom i wspieranie „dobrych praktyk“ w szkołach ponadgimnazjalnych zachęca młodzież do bardziej świadomego wyboru zawodu. Dlatego uczestniczymy w projekcie Efektywna Edukacja.

Czytaj więcej

Bo każde dziecko zasługuje na mentora

Wierzymy, że tylko dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rozumiejących swoją pracę jako misję a nie tylko przekazywanie wiedzy, możemy najlepiej pomagać młodym ludziom w rozwoju indywidualnych ścieżek kariery i w stawaniu się odpowiedzialnymi członkami społeczeństw. Dlatego utworzyliśmy program Mentor.

Czytaj więcej

Aktualności

Nasi partnerzy

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Grupa Pracodawców Indiana University