NEF 2015

I Forum Nowej Edukacji

pod honorowym patronatem
Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
30.11-1.12.2015
Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

nef-waskie

Przedsiębiorcy chcą współpracować dla edukacji. Stąd ich silna reprezentacja na Forum. Szkoły też chcą współpracować. Trzeba im to ułatwić. I nad tym będziemy pracować.

Pierwszy dzień i prawie stu dyrektorów szkół pracujących nad Kartą Wskazań dotyczącą podniesienia efektywności oświaty. Drugi dzień i niezwykle ważne deklaracje ze strony organizacji pozarządowych i biznesu, jeśli chodzi o wsparcie dla nowoczesnej szkoły. To efekt Forum Nowej Edukacji w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. – Zapoczątkowaliśmy pozytywną reakcję łańcuchową. Tak niewiele trzeba było, by wreszcie zacząć rozmawiać o tym co najważniejsze – podkreśla Joanna Bochniarz, która organizowała to wydarzenie jako prezes Centrum Innowacyjnej Edukacji. Forum skończyło się, ale… trwa. Od teraz na stronie www.ciedu.eu pojawiają się nagrania kolejnych paneli Forum.

nef