O nas

CIEDU

Co to jest Centrum Innowacyjnej Edukacji?

Fundacja zarejestrowana w 2015 roku w Warszawie, Polska CIF 5223026223 z adresem przy ul. Bruna 28 / lokalna 38 02-594.

Jakie są cele CIE?

Poprawić sytuację na rynku pracy i jego związek z systemem edukacji w Unii Europejskiej. CIE koncentruje się głównie na doskonaleniu i promocji różnych modeli szkolnictwa zawodowego

Co robi CIE?

Działalność Centrum podzielona jest na trzy obszary:

I. Opracowanie własnych modeli i programów doskonalących szkolnictwo zawodowe w oparciu o zmieniające się potrzeby rynku pracy
II. Przygotowywanie wniosków dotyczących projektów europejskich w celu finansowania innowacji edukacyjnych na poziomie europejskim.
III. Zarządzanie platformą ekspertów i organów zajmujących się dzieleniem się dobrymi praktykami w zakresie edukacji i rynku pracy: Forum Nowej Edukacji. Główne coroczne spotkanie odbywa się co roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Kto tworzy CIE?

Centrum Innowacyjnej Edukacji powstało w wyniku fuzji dwóch inicjatyw społecznych, samego CIE i Fundacji Konkordia (2009/2016). Joanna Bochniarz i Jorge Gimeno Pawłowscy są partnerami założycielskimi. Jego obecny zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, którzy współpracują z ośrodkiem w oparciu o jego projekty. Są wśród nich Tom Clark, Janusz Dedo, Adam Kozłowski, Justyna Jakubowska i Urszula Lutostańska.