O nas

CIEDU

O centrum Innowacyjnej Edukacji

Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) powstało, by wdrażać innowacyjne rozwiązania edukacyjne w celu przeciwdziałania bezrobocia wśród młodych obywateli. Wierzymy, że nowe metody powinny być rozwijane wraz z aktywnym udziałem sektora biznesowego, zatwierdzane przez międzynarodowych ekspertów oraz rozpowszechniane globalnie.

Kim jesteśmy?

Centrum jest europejską fundacją, zaangażowaną w rozwój innowacyjnych systemów nauczania poprzez wyszukiwanie, diagnozowanie oraz promocję nowoczesnych metod w uwadze na społeczny, zawodowy oraz osobisty rozwój obywateli.

Korzystamy z wiedzy międzynarodowej grupy ekspertów w UE oraz USA, wśród których znajdują się Gary Crow (Profesor, prodziekan wykonawczy departamentu edukacji na Uniwersytecie stanu Indiana), Michał Boni (były polski Minister Pracy a także Administracji i Cyfryzacji), Marie-Anne Persoons (Head of Flemish Department of Education and Training, Council of Europe Steering Committee of Education Policy and Practice), Michał Federowicz (CEO, Institute of Educative Research) oraz Andreas Piepl, fundator COOL-Trainers oraz CEO Globalnej Sieci Szkoleniowej GmbH- Global Training Network GmbH (Austria).

Abmasadorzy CIE wspierają nasze cele promowania najlepszych praktyk edukacyjnych oraz przystosowywania ich dla różnych kultur: Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz były premier Polski, Danuta Hübner, była Komisarz UE oraz Ricardo Varela z hiszpańskiej Izby Handlowej.