Spotkania Regionalne

Gdzie? 

  • Turyn, Włochy, 22-23 Maj, 2017
  • Poznań, Polska, Wrzesień, 2017
  • Edynburg, Szkocja, Wrzesień, 2017
  • Saragossa, Hiszpania, Październik, 2017

 

Dlaczego spotkania regionalne?

Turyńskie spotkania regionalne mają na celu dzielenie się, debatowanie oraz realizowanie strategii, które mają na celu przyrost liczby wykwalifikowanych pracowników na terenie Unii Europejskiej. Z udziałem rodzimych firm analizujemy lokalne cechy i przyjmujemy praktyczną odpowiedź dla rynku pracy.

 

Rozwiązania

Staramy się się stosować rozwiązania, które angażują lokalną i regionalną władzę, przedsiębiorstwa, społeczności. Ważna jest również komunikacja z Europosłami. Na poziomie regionalnym i krajowym NEF promuje zalecenia edukacyjne wspierane przez Europosłów, rządy i przedsiębiorstwa. NEF wykorzystuje informacje uzyskane na szczeblu regionalnym i krajowym by lobbować za zmianami na poziomie europejskim.

 

Korzyści dla uczestników

NEF pracuje nad:

  • Innowacyjnymi strategiami edukacyjnymi stosowanymi w różnych regionach oraz ich międzynarodową rozpoznawalnością.
  • Kreowaniem szerszej perspektywy, która umożliwi rozwijanie nowych pomysłów i strategii.
  • Dostępem do szerokiej sieci ekspertów i twórców zmian, w szczególności pomysłodawców zmian kształcenia zawodowego i innowacyjnej edukacji.