ZAREZERWUJ DATĘ!

21-22 listopada 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Po raz czwarty spotykamy się na Forum Nowej Edukacji – New Education Forum (NEF) by dać możliwość najważniejszym interesariuszom edukacji do:

 włączenia się do międzynarodowej, międzysektorowej sieci NEF
 dzielenia się swoim know-how i badaniami w zakresie innowacyjnych rozwiązań
edukacyjnych
 przedstawienia swoich idei i planowanych projektów oraz znalezienia partnerów by móc
wprowadzić te projekty w życie.

Tym razem Froum Nowej Edukacji skoncentruje się temacie SZERSZEGO DOSTĘPU DO EDUKACJI.
Zapraszamy lokalne i regionalne samorządy, środowiska biznesowe, centra edukacyjne i ośrodki badawcze do uczestnictwa w sesjach plenarnych i netwokingowych.

 

Rejestracja rozpocznie się od 1 października 2018 r.