Projekt FOLM

CIE jest kreatorem i liderem projektu FOLM Od Natury Do Rynku Pracy. W projekt jest zaangażowanych siedmiu partnerów z Polski, Hiszpanii, Irlandii i Szkocji. Całkowity budżet projektu przekracza 4 miliony euro, dotacja zaś wyniosła 3,4 miliona euro.

Podstawowa wiedza ekspercka FOLM opiera się na „Modelu rozwoju społecznego i osobistego poprzez pozainstytucjonalne nauczanie” (“Outdoor Learning”), opracowanego przez Uniwersytet w Edynburgu.