Projekt Siła Bieszczad

Siła Bieszczad

Najbliższe wyjścia uczestników w projekcie:

5-11.05; 13-19.05; 21-27.05; 27.06-3-07;
FE Power

Wartość projektu: 903 827, 40 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 852 218, 85 złotych

Celem projektu jest rozwój potencjału osób powyżej 25 roku życia, mieszkających w Bieszczadach. Wykorzystujemy do tego model Outdoor Learning – Edukacji w Plenerze oraz warsztaty kompetencyjne z elementami coachingu grupowego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej 25 lat, które mieszkają w gminach: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

 

Edukacja w terenie przyniesie następujące efekty uczenia się:

  • tworzenie bezpiecznej przestrzeni do samorozwoju,
  • rozwiązywanie problemów,
  • zamiana ról, skuteczne zachowania w zespole i konstruktywne relacje,
  • wytyczanie kamieni milowych.

Dzięki wyprawie w plener wzmocnimy również kompetencje społeczne uczestników. W dalszej części projektu polepszymy kompetencje uczestników w obszarze umiejętności cyfrowych, rozumowania matematycznego i umiejętności rozumienia i tworzenia informacji.

Dokumentacja projektowa:

Projekt Siła Bieszczad

Do najbliższego wyjścia:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Formularz zgłoszeniowy

Czy obecnie pracujesz / uczysz się?

Deklaracje:

12 + 8 =