FOLM. Spotkanie w Kantabrii owocuje nowymi wnioskami

Sto młodych osób i firm z regionu Kantabrii w Hiszpanii, spotkało się 25 listopada 2020 roku na wirtualnym spotkaniu „Bussiness Meeting” w ramach projektu FOLM. Jego celem jest promowanie integracji młodych ludzi w wieku od 18 do 29 lat, którzy obecnie nie studiują i nie pracują. Ma to sprzyjać poprawie ich sytuacji na rynku pracy.

Prezes Izby Handlowej Kantabrii i Dyrektor Generalny ds. młodzieży Irene Lanuza otworzyła wydarzenie, w którym uczestniczące firmy zachęcały młodych ludzi do dalszej walki o swój rozwój osobisty i oferowały swoją pomoc. Pani Lanuza oceniła, że w tak skomplikowanym roku udało się „dotrzeć do 300 młodych ludzi z Kantabrii”, którzy uczestniczą w programie FOLM. Pani prezes podziękowała firmom za ich udział, zapewniając, że „celem jest, aby nasza młodzież mogła mieć nowy kanał zatrudnienia, w którym będzie mogła rozwijać swoje umiejętności i w pełni zintegrować się ze społeczeństwem, do którego należy”.

W spotkaniu wzięła również udział Pani Dyrektor Generalny Funduszy Europejskich, Paz Díaz. Jej wypowiedź skupiała się na tym, że administracja musi opracować nową politykę, która będzie odpowiadała potrzebom młodzieży i postawi na udoskonalenie relacji między administracją, młodzieżą i przedsiębiorstwami. Paz Díaz zaproponowała przeformułowanie polityk publicznych w celu:

  • Skoordynowanej pracy
  • Poprawy zdolności do zatrudnienia młodzieży poprzez Urząd Zatrudnienia w Kantabrii
  • Stworzenia długoterminowych powiązań z sektorem prywatnym
  • Wspierania i monitorowania młodych ludzi w procesie wchodzenia na rynek pracy.

 

Skip to content