Siław Bieszczad

MENT

Projekt MENT zakłada uczestnictwo kadry CIE w kursach i job shadowing’u organizowanych przez zagraniczne instytucje zapraszające. Jesteśmy prekursorem i propagatorem modelu Edukacji w Plenerze w Polsce, a jest to u nas wciąż mało znana i doceniana metoda, dlatego wierzymy, że dzięki zagranicznemu kształceniu i pozyskanej w ten sposób wiedzy, poznamy sposoby skutecznego dalszego wdrażania Edukacji w Plenerze w naszym kraju.

Erasmus

Celem projektu jest kształcenie kadr CIE. Dzięki pozyskanemu finansowaniu zrealizujemy następujące zadania:

1. Zarząd CIE zwiększy swoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami doszkalającymi dla pracowników CIE.

2. Edukatorzy CIE podniosą swoje kwalifikacje w zakresie językowym, Edukacji w Plenerze, Coachingu, który odbywa się po Edukacji w Plenerze oraz Mentoringu, który jest indywidualnym wsparciem dla każdego z uczestników naszych programów.

3. Oprócz kursów, przewidujemy uczestnictwo wszystkich edukatorów w job shadowingu u zagranicznych ekspertów – obecnych i przyszłych instytucji partnerskich CIE działających w obszarze edukacji dorosłych.

Skip to content