Mentor 2.0: Rozpoczęcie praz nad rezultatem drugim

Wzmacnianie kompetencji przekrojowych nauczycieli: rola nauczyciela jako mentora dla swoich uczniów

Po zakończeniu projektu Rezultat 1 rozpoczynamy kolejną fazę projektu, w której konsorcjum projektowe skoncentruje się na projektowaniu modułów Gamified Learning skierowanych do nauczycieli edukacji formalnej, w celu podniesienia ich wiedzy i umiejętności w rozwijaniu ich pracy zawodowej jako przekaźników wiedzy, integrując w ten sposób rolę nauczycieli jako mentora swoich uczniów, czyniąc edukację formalną, bardziej atrakcyjną i dostosowaną do aktualnych wymagań uczniów.

Na podstawie wniosków uzyskanych w pierwszej fazie oraz zaleceń przedstawionych przez ponad 1000 nauczycieli i uczniów szkół formalnych objętych badaniem oraz tych, którzy uczestniczyli w grupach fokusowych, konsorcjum przystąpi do opracowania modułów Gamified Learning, które obejmą następujące zagadnienia:

  • Wzmacnianie własnej motywacji;
  • Odkrywanie talentów i zarządzanie nimi;
  • Budowanie zespołu i przywództwo w szkole i klasie;
  • Narzędzia cyfrowe w szkołach wspierające edukację włączającą;
  • Rola szkoły w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz praktyczna edukacja ekologiczna;
  • Współpraca między szkołą a środowiskiem zewnętrznym, w szczególności pracodawcami.

Po opracowaniu treści zostanie ona zatwierdzona najpierw przez wszystkich członków konsorcjum, a następnie przez co najmniej 125 nauczycieli, którzy zostaną zaangażowani w pogłębionych wywiadach, aby wyrazić swoją opinię na ich temat i zaproponować ulepszenia treści i ich prezentację w atrakcyjny sposób, zapewniając tym samym, że opracowana treść spełnia wymagania grupy docelowej i beneficjentów końcowych.

Jeśli jesteś nauczycielem edukacji formalnej i chciałbyś wziąć udział w tej fazie projektu, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Po więcej informacji dot. projektu zapraszamy na stronę: https://www.projectmentor2-0.eu/

Skip to content