Mentor 2.0: Zakończenie prac nad rezultatem 1 projektu

W okresie (1.05.2022 – 30.10.2022), konsorcjum zakończyło pracę nad rezultatem pierwszym projektu pod tytułem: „Mentor 2.0: Curriculum”.

W czerwcu partnerzy projektu Mentor 2.0 zaprosili nauczycieli i studentów do wymiany poglądów na temat roli nauczyciela jako mentora oraz do pomocy w wyborze modułów MENTOR, które zostaną przeniesione do systemu online, w wyniku międzynarodowych ankiet i grup fokusowych przeprowadzonych w 5 krajach: Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Polsce i Austrii. Badania zostały przeprowadzone w każdym kraju na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W październiku zostały osiągnięty pierwszy rezultat projektu!

 

Założenia projektu dotyczące rezultatu 1 określone we wniosku projektowym:

„Minimum 300 nauczycieli szkół podstawowych i średnich będzie bezpośrednio uczestniczyć w projekcie. Minimum 300 uczniów szkół podstawowych i średnich będzie bezpośrednio uczestniczyć w projekcie Rezultat 1. ”

Rezultat 1 obejmował bezpośredni udział 508 nauczycieli szkół podstawowych i średnich (443 w ankietach i 65 w grupach fokusowych) oraz 474 uczniów szkół podstawowych i średnich (413 w ankietach i 61 w grupach fokusowych).

Ankiety – dane dotyczące poszczególnych partnerów projektu:
– KEAN: 61 nauczycieli i 108 uczniów
– FEMXA: 64 nauczycieli i 104 uczniów
– GTN: 66 nauczycieli i 68 uczniów
– Lascò: 61 nauczycieli i 60 uczniów
– CIE: 191 nauczycieli i 73 uczniów

Ponadto w każdym kraju zorganizowaliśmy dwie grupy fokusowe: jedna z udziałem min. 10 nauczycieli oraz drugą 10 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (łącznie 50 nauczycieli i 50 uczniów), aby zebrać ich doświadczenia i wymagania, w celu dostosowania projektu Mentor 2.0 do potrzeb naszej grupy docelowej. Łącznie dotarliśmy do 65 nauczycieli i 61 uczniów – to ogromny sukces projektu

Grupy fokusowe – dane dotyczące poszczególnych partnerów:
– KEAN: 10 nauczycieli i 12 uczniów
– FEMXA: 10 nauczycieli i 13 uczniów
– GTN: 10 nauczycieli i 15 uczniów
– Lascò: 11 nauczycieli i 10 uczniów
– CIE: 24 nauczycieli i 11 uczniów

Prace nad wynikiem podzielone zostało na 3 główne działania:
– od czerwca do sierpnia – konsorcjum realizowało działanie 1, które obejmowało przeprowadzanie ankiet internetowych wśród nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 5 krajach w celu zidentyfikowania narzędzi i metod mentoringu stosowanych w edukacji formalnej.
– od sierpnia do października – w ramach partnerstwa przeprowadzono 2 „Grupy Fokusowe”, które zostały przeprowadzone równolegle w 5 krajach. Działanie polegało na zebraniu doświadczeń i wymagań nauczycieli i uczniów w celu dostosowania Mentora 2.0 do holistycznego podejścia do procesu uczenia się.
– W październiku partnerstwo wdrożyło działanie „Mentor 2.0 Curriculum”, polegające na stworzeniu 5 raportów z każdego kraju w języku angielskim, aby zapewnić nauczycielom wiedzę, umiejętności i praktyczne narzędzia dla nauczycieli do stania się mentorami dla swoich uczniów. Raporty zostały również sporządzone w językach ojczystych partnerów: włoskim, greckim, niemieckim, hiszpańskim i polskim.

Raporty w formacie PDF będą dostępne na naszej stronie internetowej pod koniec stycznia. Każdy będzie mógł pobrać dowolną wersję językową za darmo.

Dowiedz się więcej na temat projektu na naszej stronie internetowej: https://www.projectmentor2-0.eu/

 

Skip to content