New Education Forum Plus

MENTOR 2.0

Mentor 2.0 ma na celu wspieranie wzorca, w którym nauczyciele są przede wszystkim mentorami dla swoich uczniów, a nie tylko „przekaźnikami” wiedzy. Po sześciu latach obecności MENTORA wśród polskich nauczycieli w środowisku offline, CIE, wraz z międzynarodowymi partnerami, opracuje, przetestuje i wdroży ramy koncepcyjne MENTORA 2.0 i innowacyjną platformę cyfrową. Wszystko po to, aby wzmocnić umiejętności mentorskie wśród nauczycieli szkół podstawowych i średnich.

Partnerzy:

Autorska metoda MENTOR opracowana przez CIE przygotowuje kadrę pedagogiczną do zmiany modelu kształcenia: od XIX-wiecznego transferu wiedzy do XXI-wiecznego mentoringu – wysokiej jakości wsparcia w rozwoju dzieci i młodzieży. Taka modernizacja szkół może być skutecznie osiągnięta tylko wtedy, gdy zostanie przeprowadzona wspólnie z nauczycielami i uczniami, a projekt zaprosi obie te grupy do zreformowania status quo ich relacji, aby były bardziej adekwatne do modelu społecznego i gospodarczego tego stulecia.

Mentor 2.0 to projekt Partnerstwa Współpracy w Edukacji Szkolnej, współfinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus + i realizowany przez pięć organizacji z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Polski i Austrii. Mentor 2.0 ma na celu zaspokojenie potrzeb obecnych uczniów, którzy nie rozumieją tradycyjnych, powtarzalnych modeli nauczania i uczenia się, a także często z tego powodu wycofują się i porzucają szkołę. Projekt rozwinie innowacyjne narzędzie oparte na technikach cyfrowych, które, będzie wparciem dla pedagogów. Skorzysta również z metody grywalizacji, która zwiększa zaangażowanie i motywację uczniów do nauki. (B. B. Lambruschini, W. G. Pizarro, Tech—Gamification in university engineering education: Captivating students, generating SBC, 2015).

Główne cele projektu to:

 • wzmocnienie kompetencji przekrojowych nauczycieli;
 • uatrakcyjnienie zawodu nauczyciela;
 • stworzenie zgrywalizowanej platformy e-learningowej skierowanej do nauczycieli ;
 • zwiększenie szans nauczycieli z małych miast i wsi na dostęp do przełomowej pedagogiki cyfrowej;
 • pomoc nauczycielom w identyfikacji uczniów, którzy są bardziej zagrożeni porzuceniem szkoły oraz w podejmowaniu działań interwencyjnych;
 • pomoc nauczycielom w prowadzeniu uczniów, aby byli świadomi swoich mocnych stron i talentów i mogli budować swoją przyszłość na usprawnieniu przejścia między różnymi etapami edukacji i ścieżkami kariery;
 • wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych i przywódczych nauczycieli;
 • zwiększenie możliwości współpracy edukatorów poza szkołą.

Główne etapy projektu to:

 • Badanie, w oparciu o nowoczesne ankiety i grupy fokusowe, w których weźmie udział minimum 300 nauczycieli i 300 uczniów wieku 6-19 lat, z 5 krajów europejskich;
 • Rozwój Mentora 2.0. Gamifikowane moduły edukacyjne;
 • Digital Mentor 2.0: Projektowanie, rozwój i walidacja platformy cyfrowej i programu e-learningowego;
 • 5-dniowe spotkanie w Atenach dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli, w celu ostatecznego testowania i udoskonalenia Programu Mentor 2.0;
 • Działania mające na celu udostępnianie i promowanie wyników projektu.

Współpraca międzynarodowa pięciu organizacji pozarządowych i firm z Polski, Grecji, Włoch, Hiszpanii i Austrii wzmocni również transformację cyfrową w edukacji formalnej. Fakt, że Mentor 2.0 będzie przygotowany w wersji online, sprawi, że będzie on dostępny dla niedoreprezentowanej grupy nauczycieli z mniejszych miast i wsi, którzy mają trudności z dotarciem do innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.

New Education Forum Plus

Numer projektu: 2021-2-PL01-KA220-SCH-000049306

Więcej informacji na temat projektu:

http://www.projectmentor2-0.eu

Jeżeli jesteś uczniem klas 1-3 lub rodzicem takiego ucznia, który pragnie mieć realny wpływ na stworzenie platformy cyfrowej w ramach MENTOR 2.0, wypełnij ankietę

Jeżeli jesteś uczniem klas 4-8 lub rodzicem takiego ucznia, który pragnie mieć realny wpływ na stworzenie platformy cyfrowej w ramach MENTOR 2.0, wypełnij ankietę

Jeżeli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, który pragnie mieć realny wpływ na stworzenie platformy cyfrowej w ramach MENTOR 2.0, wypełnij ankietę

Jeżeli jesteś nauczycielem, który pragnie mieć realny wpływ na stworzenie platformy cyfrowej w ramach MENTOR 2.0, wypełnij ankietę

Skip to content