Projekt Siła Bieszczad

Moc Warmii

Najbliższe wyjścia uczestników w projekcie:

Etap Edukacji w Plenerze zakończony.

FE Power

Wartość projektu: 914 556,30 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 862 335,14 złotych

Celem projektu jest rozwój potencjału osób biernych zawodowo powyżej 25 roku życia, mieszkających na Warmii. Wykorzystujemy do tego model Outdoor Learning – Edukacji w Plenerze oraz warsztaty kompetencyjne z elementami coachingu grupowego.

Edukacja w Plenerze przynosi wiele korzyści, budując umiejętności takie jak:

  • tworzenie bezpiecznej przestrzeni do samorozwoju;
  • rozwiązywanie problemów;
  • prawidłowe zachowania w zespole i budowanie konstruktywnych relacji;
  • wytyczanie kamieni milowych.

Wyprawa w plener wzmocni kompetencje społeczne uczestników. Z kolei w dalszej części projektu polepszymy umiejętności uczestników w obszarze cyfrowym, rozumowania matematycznego, czy rozumienia i tworzenia informacji.

Dokumentacja projektowa:

Projekt Moc Warmii

Do najbliższego wyjścia:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Formularz zgłoszeniowy

Czy obecnie pracujesz / uczysz się?

Deklaracje:

15 + 4 =

Skip to content