Nasze projekty

New Education Forum

Polski Outdoor Learning

Polski Outdoor Learning korzysta z dofinansowania o wartości 157 452 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu Polski Outdoor Learning jest opracowanie rozwiązań zapewniających kobietom stymulujące i innowacyjne środki do rozwijania umiejętności życiowych i zawodowych.

Program rozwoju pedagogiki

MENTOR

Kursy MENTOR autorstwa Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) przygotowują kadrę pedagogiczną do zmiany modelu edukacyjnego: z XIX-wiecznego przekazywania wiedzy do XXI-wiecznego wspierania w rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wysokiej jakości mentoring.

NEF logo
New Education Forum
Platforma wymiany wiedzy

New Education Forum

New Education Forum (koordynowane przez CIE) jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych. NEF działa na poziomie europejskim zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców różnych branży, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej.

NEF logo
Połączenie Edukacji w Plenerze z edukacją cyfrową

New Education Forum+

New Education Forum+ to projekt, którego celem jest połączenie innowacyjności Edukacji w Plenerze z edukacją cyfrową, w celu promowania Outdoor Learningu jako drogi do rozwoju kompetencji przekrojowych w szkolnictwie i kształceniu zawodowym. Kompetencje te są niezbędne w obszarze zatrudnienia, aktywności obywatelskiej i rozwoju osobistego. NEF+ jest odpowiedzią na potrzebę rozpowszechniania metodologii Edukacji w Plenerze w ramach edukacji formalnej i nieformalnej, jak też otwartego dostępu do wiedzy i dobrych praktyk.
Erasmus
Kształcenie kadr CIE

MENT

Celem projektu jest kształcenie kadr CIE.
NEF logo
New Education Forum

Projekt SPARKS

SPARKS to projekt, którego celem jest opracowanie nowych narzędzi dla nauczycieli i trenerów do tworzenia innowacyjnych doświadczeń szkoleniowych online opartych na grywalizacji oraz zwiększania motywacji i zaangażowania uczniów w naukę.

NEF logo

Zakończone

PROJEKTY

Polska Twoim Drugim Domem

Celem projektu Polska Twoim Drugim Domem (PTDD) jest wsparcie 60 osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022r. Osoby, do których kierujemy projekt zamieszkują w 4 województwach na terenie Polski: warmińsko – mazurskim, podkarpackim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Projekt nie wyklucza osób, które zamieszkują na innych obszarach a zgłoszą się do udziału w nim. 

FE Power
Projekt Moc Warmii

Moc Warmii

Celem projektu jest rozwój potencjału osób powyżej 25 roku życia, mieszkających na Warmii. Wykorzystujemy do tego model Outdoor Learning – Edukacji w Plenerze oraz warsztaty kompetencyjne z elementami coachingu grupowego.
FE Power
EEA Norway grants

Od natury do rynku pracy

Projekt FOLM

Centrum Innowacyjnej Edukacji wraz z 7 partnerami z Polski, Hiszpanii, Szkocji i Irlandii prowadzi innowacyjny projekt, którego celem jest pomoc 990 młodym ludziom w trzech krajach w znalezieniu pracy przez rozwinięcie umiejętności życiowych i zawodowych.
FE Power
Projekt Siła Bieszczad

Siła Bieszczad

Celem projektu jest rozwój potencjału osób powyżej 25 roku życia, mieszkających w Bieszczadach. Wykorzystujemy do tego model Outdoor Learning – Edukacji w Plenerze oraz warsztaty kompetencyjne z elementami coachingu grupowego.

FE Power
Skip to content