Nasze projekty

New Education Forum

Polski Outdoor Learning

Polski Outdoor Learning korzysta z dofinansowania o wartości 157 452 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu Polski Outdoor Learning jest opracowanie rozwiązań zapewniających kobietom stymulujące i innowacyjne środki do rozwijania umiejętności życiowych i zawodowych.

Program rozwoju pedagogiki

MENTOR

Kursy MENTOR autorstwa Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) przygotowują kadrę pedagogiczną do zmiany modelu edukacyjnego: z XIX-wiecznego przekazywania wiedzy do XXI-wiecznego wspierania w rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wysokiej jakości mentoring.

NEF logo
New Education Forum
Platforma wymiany wiedzy

New Education Forum

New Education Forum (koordynowane przez CIE) jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych. NEF działa na poziomie europejskim zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców różnych branży, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej.

NEF logo
Połączenie Edukacji w Plenerze z edukacją cyfrową

New Education Forum+

New Education Forum+ to projekt, którego celem jest połączenie innowacyjności Edukacji w Plenerze z edukacją cyfrową, w celu promowania Outdoor Learningu jako drogi do rozwoju kompetencji przekrojowych w szkolnictwie i kształceniu zawodowym. Kompetencje te są niezbędne w obszarze zatrudnienia, aktywności obywatelskiej i rozwoju osobistego. NEF+ jest odpowiedzią na potrzebę rozpowszechniania metodologii Edukacji w Plenerze w ramach edukacji formalnej i nieformalnej, jak też otwartego dostępu do wiedzy i dobrych praktyk.

Polska Twoim Drugim Domem

Celem projektu Polska Twoim Drugim Domem (PTDD) jest wsparcie 60 osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022r. Osoby, do których kierujemy projekt zamieszkują w 4 województwach na terenie Polski: warmińsko – mazurskim, podkarpackim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Projekt nie wyklucza osób, które zamieszkują na innych obszarach a zgłoszą się do udziału w nim. 

Erasmus
Kształcenie kadr CIE

MENT

Celem projektu jest kształcenie kadr CIE.
NEF logo
New Education Forum

Projekt SPARKS

SPARKS to projekt, którego celem jest opracowanie nowych narzędzi dla nauczycieli i trenerów do tworzenia innowacyjnych doświadczeń szkoleniowych online opartych na grywalizacji oraz zwiększania motywacji i zaangażowania uczniów w naukę.

NEF logo

Zakończone

PROJEKTY

FE Power
Projekt Moc Warmii

Moc Warmii

Celem projektu jest rozwój potencjału osób powyżej 25 roku życia, mieszkających na Warmii. Wykorzystujemy do tego model Outdoor Learning – Edukacji w Plenerze oraz warsztaty kompetencyjne z elementami coachingu grupowego.
FE Power
EEA Norway grants

Od natury do rynku pracy

Projekt FOLM

Centrum Innowacyjnej Edukacji wraz z 7 partnerami z Polski, Hiszpanii, Szkocji i Irlandii prowadzi innowacyjny projekt, którego celem jest pomoc 990 młodym ludziom w trzech krajach w znalezieniu pracy przez rozwinięcie umiejętności życiowych i zawodowych.
FE Power
Projekt Siła Bieszczad

Siła Bieszczad

Celem projektu jest rozwój potencjału osób powyżej 25 roku życia, mieszkających w Bieszczadach. Wykorzystujemy do tego model Outdoor Learning – Edukacji w Plenerze oraz warsztaty kompetencyjne z elementami coachingu grupowego.

FE Power
Skip to content