NEF Gdańsk – zarejestruj się już dziś!

NEW EDUCATION FORUM GDAŃSK

Polska szkoła w cyfrowej transformacji”

18 kwietnia 2023 roku

Lokalizacja: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych oraz Instytutu Geografii, Audytorium S205 [ul. Jana Bażyńskiego 4, Gdańsk]

18 kwietnia na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się kolejna edycja New Education Forum, na którą Was serdecznie zapraszamy. NEF Gdańsk będzie szczególnie ważny, ponieważ właśnie podczas wydarzenia zaprezentujemy Wam rezultaty 2-letniego projektu, który Centrum Innowacyjnej Edukacji miało przyjemność koordynować współfinansowany z programu Erasmus+ ze środków Unii Europejskiej. 

New Education Forum Gdańsk skupi się przede wszystkim na następującej tematyce:

  • Digital Education Action Plan a zmiany na pomorskim rynku pracy: oczekiwania pracodawców i wyzwania dla szkolnictwa
  • Rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Pomorzu
  • Rola samorządów, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej i zielonej transformacji
  • Szkoła w procesie nieustającej zmiany: dobre praktyki edukacji cyfrowej (w tym gamifikacja)
  • Pomorskie Rekomendacje dla European Year of Skills.

Cel Komisji Europejskiej jest ambitny: „UE będzie realizować zorientowaną na człowieka, zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego przez całą dekadę cyfrową, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw.” Społeczeństwo cyfrowe i technologie cyfrowe niosą ze sobą nowe sposoby uczenia się, rozrywki, odkrywania i realizacji ambicji. Przynoszą również nowe wolności, w tym możliwość podjęcia pracy w nowych zawodach tworzonych w środowisku cyfrowym. Dzięki projektom finansowanym ze środków UE możemy wychodzić naprzeciw globalnym wyzwaniom.

Serdecznie zapraszamy na NEF Gdańsk!

Zarejestruj się już dziś: https://app.evenea.pl/event/nefgdansk/

Agenda wydarzenia:

9.00 – 9.30 Rejestracja

9.45 Powitanie

  • Mieczysław STRUK, Marszałek województwa Pomorskiego
  • Dr hab. prof. UG Arnold KŁONCZYŃSKI, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, Uniwersytet Gdański

Prowadzenie Joanna BOCHNIARZDyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji

9.45 – 10.00 Słowo wstępu

Janusz LEWANDOWSKI, Poseł do Parlamentu Europejskiego

10.00 – 11.15 Panel I: Wpływ cyfrowej transformacji na rynek pracy, pracodawców i samorząd. Silna gospodarka cyfrowa napędzana przez Europejczyków posiadających umiejętności cyfrowe ma kluczowe znaczenie dla innowacji, wzrostu, tworzenia miejsc pracy i europejskiej konkurencyjności. Jednocześnie, ponad 70% Europejskich firm twierdzi, że brak personelu z odpowiednimi umiejętnościami cyfrowymi jest przeszkodą w inwestycjach. Rozpowszechnianie technologii cyfrowych ma ogromny wpływ na rynek pracy i rodzaj umiejętności potrzebnych w gospodarce i społeczeństwie. Prezentacja projektu NEF+ współfinansowanego z programu Erasmus+ ze środków UE – rewolucyjnego a zarazem innowacyjnego rozwiązania cyfrowego dopasowanego do potrzeb regionalnych partnerów, wspierającego wdrażanie metody Outdoor Learning. NEF+ łączy mocne strony Outdoor Learningu i cyfrowego uczenia się, tworząc nowe ścieżki dla sektora VET.

11.15 – 11.45 przerwa networkingowa 

11.45 – 13.00 Panel II: Rola szkół, nauczycieli i uczniów w dostosowywaniu się do cyfrowej transformacjiEdukacja i szkolenie muszą odpowiadać na wyzwania i realia XXI wieku: zaspokajać potrzeby uczniów i pomagać im radzić sobie z uczuciem stresu i niepokoju doświadczanym w obliczu kryzysu klimatycznego, pandemii i napaści Rosji na Ukrainę95% respondentów Open Public Consultation of Digital Education Action Plan uważa, że pandemia COVID-19 stanowi punkt zwrotny w sposobie wykorzystania technologii w edukacji i szkoleniach (Digital Education Action Plan, Open Public Consultation, 2020). Jak szkoła może wyposażać uczniów w kompetencje potrzebne do kształtowania bardziej zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa? Jak może do tego celu wykorzystywać atrakcyjne narzędzia cyfrowe? Jakie są bariery edukacji cyfrowej i online? Prezentacja narzędzi cyfrowych projektu SPARKS współfinansowanego z programu Erasmus+.

13.00 – 13.30 przerwa networkingowa

13.30 – 14.45 Panel III: Metropolia wobec rozwoju offshore: dobre praktyki wspierające edukację formalną.

Jak zapewnić praktyczne wsparcie dla nauczycieli i wychowawców by mogli przygotowywać do nowych zawodów swoich uczniów? Jakie są główne bariery w budowaniu rynku pracy offshoreOdpowiedzialność samorządów i szkół za przygotowanie lokalnych społeczeństw do zielonej transformacji.

14.45 – 15.00 Zamknięcie NEF Gdańsk

  • Zbigniew CANOWIECKI, Pracodawcy Pomorza
  • Dr hab. Paweł POSZYTEK, Dyrektor Generalny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  • Joanna BOCHNIARZ, Dyrektor Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji – przedstawienie Rekomendacji Pomorskich dla European Year of Skills

 

Link do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/nefgdansk/

Do zobaczenia!

Zespół CIE

Skip to content