New Education Forum Linz 2023: “Przejście do edukacji cyfrowej – perspektywa krajowa i międzynarodowa”

Szczęśliwego Nowego Roku!

Nie zatrzymujemy się z naszymi działaniami, nowy rok, nowe możliwości, a także nowe wyzwania!

Zapraszamy Was serdecznie na New Education Forum Linz pt. “Przejście do edukacji cyfrowej – perspektywa krajowa i międzynarodowa”, które odbędzie się w Austrii w formule hybrydowej, 19 stycznia 2023 roku.

Wydarzenie New Education Forum (NEF) Linz skupi się na zaprezentowaniu ogólnych ram koncepcyjnych projektu Mentor 2.0, w tym, przegląd wyników projektu w każdym uczestniczącym kraju oraz wpływ na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim naszego projektu.

Podczas NEF skoncentrujemy się na trzech tematach:

 • Nowa rola nauczyciela: przejście, gotowość instytucjonalna – Jak może nastąpić zmiana paradygmatu w systemie edukacyjnym?
 • Cyfryzacja i integracja – W jaki sposób wprowadzenie mediów cyfrowych do pracy w klasie może wspierać zmiany i wzmacniać pedagogikę integrującą?
 • Krajowe i międzynarodowe perspektywy Akademii Nauczycieli. W jaki sposób można zaangażować sieć organizatorów kształcenia nauczycieli w tworzenie innowacyjnych strategii ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkół?

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie: https://gtn-solutions.com/en/anmeldung-new-education-forum

AGENDA WYDARZENIA

8:30 – 9.00        Rejestracja

PH OÖ, 6. piętro, Stadtpark Forum (mapa: https://goo.gl/maps/1wqvTukK6DLs8mYR9)

Barbara SIMETZBERGER, Sarah ABENTHEUER

9.00 – 9:10       Powitanie

 • Walter VOGEL, Dziekan Kolegium Uniwersytetu Pedagogicznego w Górnej Autstrii

9.10 – 10.30     Panel I: Nowa rola nauczyciela: przejście, gotowość instytucjonalnaJak może nastąpić zmiana paradygmatu w systemie edukacyjnym?

Moderacja: Joanna BOCHNIARZ, Director Generalna, Centrum Innowacyjnej Edukacji. Otwarcie panelu: prezentacja Programu Erasmus+, Curriculum Mentor 2.0, koncepcji platformy oraz programów nauczania online – potencjał wielokrotnego wykorzystywania i przeformatowywania Mentora 2.0.

 • Michael CSNOGRADY, Centrum Zarządzania Edukacją i Rozwojem Wykonawczym
 • Karin STEPPAN, Władze oświatowe Górnej Austrii
 • Eva ANNAU, COOL-network
 • Kerstin ATZMÜLLER-RIESER, Szkoła Akademicka EuropaGym, Linz

Formuła: ogólna dyskusja na pytania wiodące, a następnie moderowana sesja pytań i odpowiedzi. Publiczność z uczestniczącymi uczniami i nauczycielami, uczestnicy online z nagranymi sesjami.

10.30 – 11.00   Przerwa networkingowa

11.00 – 12.30   Panel II: Cyfryzacja i integracja W jaki sposób wprowadzenie mediów cyfrowych do pracy w klasie może wspierać zmiany i wzmacniać pedagogikę integrującą?

Moderacja: Andreas RIEPL, eEducation.  Otwarcie panelu: Forum ekspertów z członkami krajowych zespołów projektowych, decydentami i ekspertami w dziedzinie edukacji szkolnej. Przedstawienie metody, jej celów, działań, oczekiwanych rezultatów, faz realizacji. Prezentacja raportów grup fokusowych i wpływu na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

 • Tobias BUCHNER, Instytut Pedagogiki Integrującej, Uniwersytet Pedagogiczny Górnej Austrii
 • Stefano COBELLO, PhD, Koordynator Europejskiego Bieguna Wiedzy, sieć krajowa, Włochy
 • Dr Christian KORUNKA, Wydział Psychologii Pracy, Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Wiedeńskiego
 • Christian WENZI, Dyrektor ds. Edukacji Microsoft Austria

12.30 – 14.00   Przerwa na lunch

 

14.00 – 15.30   Panel III: Krajowe i międzynarodowe perspektywy Akademii Nauczycieli.

W jaki sposób można zaangażować sieć organizatorów kształcenia nauczycieli w tworzenie innowacyjnych strategii ustawicznego doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkół?

Moderacja: Jorge GIMENO PAWLOWSKI, Dyrektor Atland Consulting

 • Michael TEUTSCH, Kierownik Działu, DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, Dyrekcja B – Młodzież, Edukacja i Erasmus+,Komisja Europejska
 • Kurt SÖSER, Przedsiębiorca, trener nauczycieli, międzynarodowy specjalista ds. dydaktyki IT
 • Elena MILLI, psychoterapeuta relacyjny i kierownik projektów w Europole, instytucji publicznej we Włoszech
 • Niels DEJONG, Kierownik Instytutu Współpracy Międzynarodowej i Programów Studiów, Uniwersytet Pedagogiczny Górnej Austrii
 • Stephan WABA, Federalne Ministerstwo Edukacji, Badań i Nauki, Departament Präs/16, Dydaktyka Informatyczna

15:30 – 16.00   Pytania od publiczności

16:00 – 17.00   Podsumowanie I uwagi końcowe

Skip to content