New Education Forum

New Education Forum

New Education Forum (koordynowane przez CIE) jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych. NEF działa na poziomie europejskim zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców różnych branży, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej.

NEF w Brukseli

Pierwsze spotkanie w Europarlamencie w ramach NEF odbyło się w 2015 roku.  Spotkania w latach 2015-2019 zgromadziły ponad 600 uczestników.

Od momentu otworzenia Forum w 2015, NEF ma następujące cele:

  • promowanie kompetencji przekrojowych jako niezbędnych zasobów pracy;
  • promowanie kształcenia i szkolenia zawodowego jako skutecznego sposobu wspierania rynku pracy i zwiększania prestiżu kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez przeciwdziałanie uprzedzeniom i wykluczeniu;
  • szukanie innowacyjnych ścieżek nauczania angażujących osoby będące w niekorzystnej sytuacji życiowej, w szczególności młodzieży NEET (pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji);
  • budowanie pomostów między regionami UE i instytucjami europejskimi w zakresie powyższych 3 zagadnień.

Jak realizujemy cele?

NEF osiąga swoje cele poprzez Regionalne Spotkania i coroczne Fora Nowej Edukacji w brukselskim Parlamencie Europejskim, odbywające się w listopadzie.

NEF organizuje także spotkania w całej UE w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do dobrych praktyk i wzmocnienia swojej sieci kontaktów.

NEF w Regionach

SPOTKANIA REGIONALNE odbywają się, w celu wymiany doświadczeń, przeprowadzania debat oraz realizacji innowacyjnych strategii edukacyjnych na obszarze Unii Europejskiej.  

Z udziałem rodzimych firm analizujemy lokalne uwarunkowania, stawiamy pytania i szukamy odpowiedzi oraz praktycznych rozwiązań dla oczekiwań lokalnego rynku pracy. 

Do roku 2020 regionalne NEF-y odbyły się w Edynburgu, Limerick, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Santander i Warszawie.

NEF W REGIONACH pracuje nad:

  • innowacyjnymi strategiami edukacyjnymi stosowanymi w różnych regionach Europy oraz ich międzynarodową rozpoznawalnością;
  • kreowaniem szerszej perspektywy pedagogicznej, która umożliwi rozwijanie nowych pomysłów i rozwiązań w zaangażowanych miastach i regionach;
  • dostępem do szerokiej sieci ekspertów i twórców zmian, w szczególności pomysłodawców zmian kształcenia zawodowego i innowacyjnej edukacji.

NEF na świecie i Polsce:

2020, Bruksela (online)

The end of traditional education

i

2019, Bruksela

Strengthening transversal competences
i

2019, Poznań

Competences of the 21st century and challenges of education
i

2018, Bruksela

Making education more accessible
i

2017, Edynburg

Soft Skills and VET key elements of the labour market
i

2017, Turyn

Enhancing the European Labour Market
i

2017, Bruksela

Smart Education in Smart Cities and Smart Regions
i

2015, Warszawa

Polish challenges. Brussels perspective. Joint future design
NEF logo
New Education Forum

Więcej informacji na temat projektu:

www.neweducationforum.com

Podziel się z nami Twoją opinią:

Skip to content