O nas

O nas
Outdoor learning

Centrum Innowacyjnej Edukacji

Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) daje to czego większości z nas nie dała szkoła:

 • zaufania do naszych możliwości;
 • wiedzy o indywidualnych mocnych stronach;
 • informacji jak wzmacniać motywację wewnętrzną;
 • umiejętności współpracy w grupie;
 • stawiania czoła sytuacjom kryzysowym;
 • rozwijania kompetencji przywódczych.

Każdy z nas ma – z natury – te zakorzenione umiejętności, które przydają się w naszym codziennym życiu. W obecnych czasach – szybkich zmian, nowych technologii, kryzysu klimatycznego, Big Data, a na dodatek pandemii – cechy te są wręcz niezbędne. Edukacja formalna powinna koncentrować się na ich rozwijaniu. Tymczasem omija je dużym łukiem.

Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Wśród nich: przeładowany program transmisji wiedzy od nauczyciela do ucznia, nieprzygotowanie dużej części kadry pedagogicznej, wreszcie trudność z wystawieniem oceny za to, że – przykładowo – młody człowiek w trakcie lekcji nauczył się jak lepiej przekazywać informację zwrotną.

Od początku istnienia CIE współpracuje z biznesem, śledząc i dostosowując swoją ofertę do tendencji na rynku pracy i zapotrzebowań pracodawców. Prowadzimy ciągły dialog z organizacjami przedsiębiorców w ramach własnych konferencji New Education Forum, jak i tych na które jesteśmy zapraszani, np. Europejskie Forum Nowych Idei i Kongres Przyszłości. 

Wspieramy polską edukację prowadząc dla nauczycieli program MENTOR i stale poszerzając tematykę jego kursów. Najnowsze warsztaty dotyczą aktywności szkoły i uczniów w dobie kryzysu klimatycznego oraz przygotowania nauczania do ekonomii obiegu zamkniętego i postępującej digitalizacji.

Docieramy też do środowisk defaworyzowanych, najczęściej z mniejszych aglomeracji i wsi. Posiadamy też ofertę edukacji w Plenerze skierowaną do młodzieży. Zapoznaj się z naszymi projektami. Obecnie działamy w Polsce, Irlandii, Hiszpanii i Szkocji.

Centrum Innowacyjnej Edukacji

Nasza strategia na lata 2020-2025 przewiduje rozwinięcie w szczególności Edukacji w Plenerze (Outdoor Learning) na obszar całego kraju jak i zagranicą. Fundacja chce przede wszystkim wspierać budowanie indywidualnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych oraz wzmacnianie kompetencji społecznych naszych beneficjentów.

Mamy doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi:

 • osoby na stanowiskach zarządczych, chcące wzmocnić swoje kompetencje przekrojowe
 • młodzież;
 • pedagodzy;
 • osoby 50+;
 • bezrobotni;
 • osoby wykluczone;
 • pracownicy MŚP;
 • grupy NEET (młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się w wieku 18-29 lat);
 • cudzoziemcy;
 • osoby ze środowisk defaworyzowanych, w tym z małych miasteczek i wsi.
Outdoor learning
O nas

Czym jest Outdoor Learning?

Outdoor Learning (w skrócie OL), czyli Edukacja w Plenerze jest metodą nauki, w czasie której uczestnicy są w stałym kontakcie z naturą. Edukacja w Plenerze została sprawdzona przez nas w 2016 i 2017 roku podczas wizyt studyjnych w Szkocji na Uniwersytecie Edynburskim i w fundacji Venture Trust, które opracowały tę metodę ponad 20 lat temu i z sukcesem wdrażają ją w pracy z różnymi grupami beneficjentów. Od 2018 r. przenieśliśmy Edukację w Plenerze m. in. na grunt polski w ramach projektu FOLM.

W trakcie wdrażania FOLM zauważyliśmy, że Edukacja w Plenerze jest bardzo skuteczną metodą rozwoju indywidualnego, społecznego, edukacyjnego i zawodowego. Wprost odpowiada na założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (z 2019 roku), kładące nacisk na aktywizację zawodową oraz wzmacnianie kompetencji społecznych.

Nauka na świeżym powietrzu zapewnia czas na przemyślenie swojej przeszłości, by zapewnić sobie lepszą przyszłość, a wszystko dzięki tygodniowej wędrówce w plenerze. Codzienne tematy wypraw pomagają odkrywać samego siebie, poznawać swoje mocne strony i integrować się z innymi ludźmi.

Mentoring

Coaching i mentoring

Coaching i mentoring pomagają rozwijać umiejętności nabyte w fazie Edukacji w Plenerze, które są niezbędne w codziennym życiu. Kiedy będąc w lesie rozpoznajemy swoje silne strony, trenerzy i mentorzy pomagają zobaczyć, jak możemy wykorzystać te umiejętności w edukacji i w przyszłym miejscu pracy.

Coaching i mentoring pomagają przygotować do znalezienia pracy i innego spojrzenia na edukację.

Mentoring

STATUT fundacji Centrum Innowacyjnej Edukacji

CIE KRS

CIE KRS-ZK

CIE KRS-Z20

Pełny odpis fundacji Centrum Innowacyjnej Edukacji

Protokół z Posiedzenia Rady fundacji CIE​

Sprawozdanie finansowe 2022 rok

Sprawozdanie finansowe 2021 rok

Sprawozdanie finansowe 2019 rok

Skip to content