Oświadczenie Covid-19

Szanowni Państwo,

mimo olbrzymich starań całego zespołu Centrum Innowacyjnej Edukacji, by zrealizować zaplanowane działania, jesteśmy zmuszeni wstrzymać rekrutację do projektu Siła Bieszczad w tym roku.

Zgodnie z prawem obowiązującym na dziś, czyli 29.10.2020 r., nie ma prawnych przeciskań do realizacji tego projektu. Obowiązujące prawo nie jest jednak jedynym czynnikiem, który musimy uwzględnić, by zorganizować wyprawę uczestników w formie gwarantującej pełne bezpieczeństwo i niosącej określone korzyści. Sytuacja epidemiczna w Polsce jest bardzo dynamiczna, uniemożliwia planowanie działań w dłuższej perspektywie, a przede wszystkim stwarza zagrożenie dla ewentualnych uczestników projektu oraz zespołu Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Kwestie te przesądziły o podjęciu takiej właśnie decyzji. Nie mamy możliwości zagwarantować bezpieczeństwa wyprawie, nie mamy wpływu na zmieniające się przepisy, a rosnąca ilość osób objętych nadzorem epidemicznym także generuje pewne trudności organizacyjne. Te wszystkie przesłanki wpływają na decyzję fundacji o wstrzymaniu prowadzonej rekrutacji i przełożeniu działań na 2021 rok, który, mocno wierzymy, okaże się lepszy.

Dziękujemy całemu zespołowi CIE za wożony dotychczas trud w realizację projektu. Liczymy także na Państwa zrozumienie.

Do zobaczenia w przyszłym roku na leśnych ścieżkach!

Skip to content