Projekt Siła Bieszczad

Polska Twoim Drugim Domem

Najbliższe warsztaty dla uczestników projektu:

14-16.12

FE Power

Wartość projektu: 460 530 złotych
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu Polska Twoim Drugim Domem (PTDD) jest wsparcie 60 osób korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022r. Osoby, do których kierujemy projekt zamieszkują w 4 województwach na terenie Polski: warmińsko – mazurskim, podkarpackim, wielkopolskim oraz dolnośląskim. Projekt nie wyklucza osób, które zamieszkują na innych obszarach a zgłoszą się do udziału w nim.

Etapy projektu:

  1. Rekrutacja i diagnoza
  2. 25 lekcji języka polskiego
  3. 60 godzin warsztatów kompetencyjnych
  4. Walidacja

Dzięki diagnozie podzielimy zrekrutowanych 60 uczestników na 5 grup po 12 osób. Podział będzie wynikał przede wszystkim z poziomu znajomości j. polskiego. Proces edukacyjny przebiegnie w fazie warsztatowej w podziale na tak powstałe grupy.

Uczestnicy cały czas  będą mieli wsparcie tłumacza uczestniczącego we wszystkich zajęciach (chyba, że diagnoza wykaże, że uczestnicy doskonale radzą sobie bez wsparcia tłumacza i nie zachodzi obawa o to, że cokolwiek będzie dla nich niezrozumiałe). Każdy uczestnik będzie miał również wsparcie asystenta  – osoby biegle władającej językiem ukraińskim, wyjaśniającej kwestie wątpliwe, odpowiadającej na pytania, rozwiązującej pojawiające się problemy. Zaangażujemy też dwóch trenerów: 1 z wykształceniem prawniczym będącego do dyspozycji uczestników przez cały czas trwania projektu oraz trenera, który jest doradcą zawodowym i jednocześnie trenerem CIE. Trener ten będzie prowadził jeden z warsztatów kompetencyjnych i doradzał przy rozwiązywaniu kwestii związanych z poszukiwaniem/zmianą pracy i zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy wezmą udział w 25 godzinach nauk języka polskiego. Będą to zajęcia w grupach nie liczniejszych niż 10-cio osobowe. Poziom zaawansowania dostosujemy do poziomu uczestników, który określimy na etapie diagnozy.  Lekcje języka, tak jak pozostałe warsztaty odbędą się w formie zjazdu piątek – niedziela. W piątek będzie to 6 godzin zegarowych, w sobotę 8 a w niedzielę 6 godzin. Uczestnicy otrzymają „zadania domowe” które będą mogli sprawdzić z trenerami podczas kolejnego – warsztatowego etapu projektu.

Kolejnym etapem projektu będą warsztaty kompetencyjne podnoszące umiejętności podstawowe oraz wiedzę z zakresu: wiedza o Polsce, instytucje, prawo, finanse, praca, transport i komunikacja. Warsztaty odbędą się w trybie dwóch dwu i półdniowych zjazdów w trakcie których przeprowadzimy w sumie 60 godzin warsztatów. Uczestnicy otrzymają możliwość wyboru terminu spośród trzech proponowanych.

Dodatkowo w zakładamy, że część uczestników będzie wymagała wsparcia w opiece nad osobami zależnymi (dziećmi). Biorąc to pod uwagę zaplanowaliśmy możliwość noclegów i wyżywienia oraz animatora dla dzieci zarówno w czasie warsztatów jak i części plenerowej.

Ostatnim etapem projektu będzie walidacja umiejętności. Walidacja nie polega na ocenianiu, ale określeniu jakich postępów uczestnik dokonał i jakie nabył umiejętności.

Dokumentacja projektowa:

Projekt Moc Warmii

Do najbliższych warsztatów:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracje:

15 + 13 =

Skip to content