Projekt SPARKS – komunikat prasowy

 

 

 

Komunikat prasowy

 

Rozpoczęła się realizacja projektu Sparks, czyli wdrażania innowacyjnych narzędzi pomagających nauczycielom i trenerom kształcenia technicznego i zawodowego w przezwyciężaniu wyzwań pandemii.

Wspieranie beneficjentów systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w pokonywaniu wyzwań stawianych przez pandemię, opracowywanie nowych narzędzi dla nauczycieli i trenerów do tworzenia innowacyjnych doświadczeń szkoleniowych on-line opartych na grywalizacji, zdolnych do zwiększenia motywacji i zaangażowania uczniów w naukę: oto cel projektu Sparks, strategicznego partnerstwa na rzecz gotowości na edukację cyfrową, uruchomionego w sześciu krajach europejskich. W ramach projektu współfinansowanego przez Program Unii Europejskiej Erasmus+ sześć firm i organizacji pozarządowych z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Rumunii i Polski opracuje nowe ramy koncepcyjne i platformę e-learningową tworzenia i dostarczania programów nauczania on-line w oparciu o komponenty gier, ich dynamikę i mechanikę. Po spotkaniu inauguracyjnym projektu, które odbyło się w Caserta we Włoszech, w pierwszych dniach lipca, partnerzy rozpoczęli prace nad międzynarodowymi badaniami „Game-Based Learning: dobre praktyki i wymagania dla środowisk cyfrowych”, polegających na identyfikacji, gromadzeniu i analizie najlepszych krajowych praktyk w dziedzinie uczenia się opartego na grach. Działania badawcze będą kontynuowane po przeprowadzeniu ankiety wśród około 250 organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wdrożeniu grup fokusowych nauczycieli, trenerów i osób uczących się w sześciu zaangażowanych krajach. Aktualne informacje o rozwoju projektu, jego wynikach i działaniach będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej www.projectsparks.eu

Kontakt w Polsce: info@ciedu.eu

 

 

   

 

Skip to content