XIX New Education Forum

XIX New Education Forum

22 października 2020 roku odbyła się kolejna edycja New Education Forum (NEF). XIX NEF był częścią Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI). EFNI to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy nocnych rozmów debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii.

W pierwszym panelu pod tytułem „Innowacyjne podejścia edukacyjne w celu sprostania globalnym wyzwaniom XXI wieku”. Czy Polska przegapiła uciekający pociąg do UE?” -w rozmowie wzięli udział:

 • Jule HILDMANN, PhD, Uniwersytet w Edynburgu (UK),
 • Danuta JAZŁOWIECKA, Senator RP,
 • Agnieszka MAKULEC, Quality Assurance Director, Ecorys Polska,
 • Anna WICHA, Adecco Eastern Europe.

Podczas panelu zostały poruszone takie kwestie jak:

 • Fundusze EEA and Norway Grants oraz fundusze Komisji Europejskiej – odpowiedź na braki w edukacji formalnej?
 • wyzwania globalne, a wyzwania związane z przygotowaniem młodego pokolenia na rynek pracy,
 • słabe strony edukacji formalnej,
 • restrukturyzacja systemów edukacyjnych niektórych krajów UE.

Pasjonująca dyskusja podczas Europejskie Forum Nowych Idei- przekroczyła czas przeznaczony na panel. Prelegentki i goście naszego panelu byli jednomyślni: edukacja wymaga działań takich jak prowadzi Centrum Innowacyjnej Edukacji! Z nadzieją patrzymy w przyszłość, że ze wsparciem biznesu nasze idee będą realizowane i propagowane coraz szerzej.

W kolejny panelu XIX edycji New Education Forum pod tytułem „Belfer czy Inspirator? Polska edukacja a polski rynek pracy.” – uczestnikami byli:

 • Marek Borowski, Bank Żywności w Olsztynie,
 • Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza,
 • Magdalena Czarzyńska-Jachim, Wiceprezydentka Sopotu,
 • Eliza Durka, Fundacja Inspiring Girls Polska,
 • Małgorzata Nowak, Ecorys Polska Sp. z o.o.

W dyskusji skupiono się na kwestiach związanych z:

 • niedostatkami edukacji formalnej,
 • Edukacją w Plenerze,
 • kompetencjami społecznymi płynącymi z natury,
 • projektem FOLM („From Outdoors to Labor Market”).

Podczas panelu padło wiele stwierdzeń, które trzeba nagłaśniać! Marek Borowski szef Banku Żywności w Olsztynie, na samym początku swojej wypowiedzi, podkreślił ogromną rolę nauczyciela, który powinien być mentorem dla swoich uczniów. Według raportu Fundacji Inspiring Girls o dziewczynkach 10-15 lat: nie łączą szkoły z resztą życia. Szkoła jest dla nich taką wyabstrahowaną wyspą…” Nasz system edukacji to system promujący wiedzę testową i skrupulatność: dlatego m.in. dobre licea są sfeminizowane. Mamy brak systemowego wspierania dobrych relacji i innowacyjnych metod” dodała Pani Wiceprezydent Sopotu, Magdalena Czarzyńska-Jachim. Pan Zbigniew Canowiecki długo wyliczał, czego brakuje pracodawcom, którzy zatrudniają młodych ludzi, którzy wyszli z systemu edukacji i podjęli pracę jest to między innymi: brak umiejętności miękkich, brak prostej komunikacji, deficyt wiedzy o świecie, brak umiejętności autoprezentacji czy współpracy w grupie. Nasuwa się pytanie #CoBędzieJutro?

Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Ponad 200 osób wzięło udział w wydarzeniu XIX New Education Forum.

 

Skip to content