O nas

O nas
Outdoor learning

Centrum Innowacyjnej Edukacji

Centrum Innowacyjnej Edukacji (w skrócie CIE) powstało w 2015 r. celem tworzenia i promowania innowacji społecznych, w szczególności edukacyjnych. Docieramy z tymi rozwiązaniami do osób i środowisk defaworyzowanych, najczęściej z mniejszych aglomeracji i wsi.

Naszą działalność prowadzimy głównie na terenach województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Nasza strategia na lata 2020-2025 przewiduje rozwinięcie działalności szkoleniowej na obszar wszystkich województw oraz rozwój współpracy z zagranicą, w szczególności w ramach Edukacji w Plenerze (Outdoor Learning).

CIE posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu własnych rozwiązań edukacyjnych. Skupiamy się na programach, które wzmacniają kompetencje społeczne beneficjentów naszych programów. Przez edukację rozumiemy tę skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, jak i edukację formalną, nieformalną i pozaformalną.

Od 2015 r. CIE jest organizatorem Forum Nowej Edukacji (NEF), które skupia przedstawicieli miast i regionów, instytucji akademickich, NGO oraz pracodawców. Mamy szeroką sieć kontaktów w tych środowiskach i ściśle z nimi współpracujemy.

Centrum Innowacyjnej Edukacji
Fundacja koncentruje się na obszarach związanych z możliwościami społecznymi i budowaniem indywidualnych ścieżek edukacyjnych i rozwoju zawodowego beneficjentów CIE.

Mamy doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi:

 • młodzież,
 • osoby chcące wzmocnić swoje kompetencje przekrojowe,
 • nauczyciele i wychowawcy,
 • osoby 50+,
 • bezrobotni,
 • osoby wykluczone,
 • pracownicy MŚP,
 • grupy NEET (młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się),
 • cudzoziemcy,
 • osoby ze środowisk defaworyzowanych z różnych regionów (małych miasteczek i wsi).
Outdoor learning
O nas

Czym jest Outdoor Learning?

Outdoor Learning (w skrócie OL), czyli Edukacja w Plenerze jest metodą nauki, w czasie której uczestnicy są w stałym kontakcie z naturą. Edukacja w Plenerze została sprawdzona przez nas w 2016 i 2017 roku podczas wizyt studyjnych w Szkocji na Uniwersytecie Edynburskim i w fundacji Venture Trust, które opracowały tę metodę ponad 20 lat temu i z sukcesem wdrażają ją w pracy z różnymi grupami beneficjentów. Od 2018 r. przenieśliśmy Edukację w Plenerze m. in. na grunt polski w ramach projektu FOLM.

W trakcie wdrażania FOLM zauważyliśmy, że Edukacja w Plenerze jest bardzo skuteczną metodą rozwoju indywidualnego, społecznego, edukacyjnego i zawodowego. Wprost odpowiada na założenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarte w Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (z 2019 roku), kładące nacisk na aktywizację zawodową oraz wzmacnianie kompetencji społecznych.

Nauka na świeżym powietrzu zapewnia czas na przemyślenie swojej przeszłości, by zapewnić sobie lepszą przyszłość, a wszystko dzięki tygodniowej wędrówce w plenerze. Codzienne tematy wypraw pomagają odkrywać samego siebie, poznawać swoje mocne strony i integrować się z innymi ludźmi.

Mentoring

Coaching i mentoring

Coaching i mentoring pomagają rozwijać umiejętności nabyte w fazie Edukacji w Plenerze, które są niezbędne w codziennym życiu. Kiedy będąc w lesie rozpoznajemy swoje silne strony, trenerzy i mentorzy pomagają zobaczyć, jak możemy wykorzystać te umiejętności w edukacji i w przyszłym miejscu pracy.

Coaching i mentoring pomagają przygotować do znalezienia pracy i innego spojrzenia na edukację.

Mentoring
akademia trenerów CIE

Akademia trenerów CIE

Jeżeli interesuje Cię praca z ludźmi, w której kładziemy nacisk na rozwój osobisty, pogłębianie umiejętności społecznych oraz wspieranie procesu przezwyciężania trudności – zarówno tych, które dotykają życia codziennego, jak również wyzwań związanych z kilkudniową, pieszą wędrówką przez las, zapraszamy Cię do zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko Trenera Edukacji w Plenerze CIE.

Co jest dla nas ważne? Wewnętrzna dojrzałość, stabilność emocjonalna oraz otwartość, by pracować z grupą ludzi nieprzerwanie przez kilka dni, w trakcie turystycznej wycieczki w lesie czy w górach. Standardy pracy według CIE:

 • nie oceniamy ludzi, lecz co najwyżej odnosimy się do ich zachowań,
 • budujemy koleżeńską relację i zaufanie,
 • okazujemy cierpliwość i empatię,
 • pozostajemy przy tym sobą, by być autentycznym.