Notice: Funkcja wpdb::prepare została wywołana nieprawidłowo. Wysłano inną liczbę argumentów (3) niż liczba elementów zastępowalnych (2). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 4.8.3.) in /wp-includes/functions.php on line 4231
O nas - Centrum Innowacyjnej Edukacji

O nas

CIEDU

Co to jest Centrum Innowacyjnej Edukacji?

Fundacja zarejestrowana w 2015 roku w Warszawie, Polska CIF 5223026223 z adresem przy ul. Bruna 28 / lokalna 38 02-594.

Jakie są cele CIE?

Poprawić sytuację na rynku pracy i jego związek z systemem edukacji w Unii Europejskiej. CIE koncentruje się głównie na doskonaleniu i promocji różnych modeli szkolnictwa zawodowego.

Co robi CIE?

Działalność Centrum podzielona jest na trzy obszary:

  • Opracowanie własnych modeli i programów doskonalących szkolnictwo zawodowe w oparciu o zmieniające się potrzeby rynku pracy.
  • Przygotowywanie wniosków dotyczących projektów europejskich w celu finansowania innowacji edukacyjnych na poziomie europejskim.
  • Zarządzanie platformą ekspertów i organów zajmujących się dzieleniem się dobrymi praktykami w zakresie edukacji i rynku pracy: Forum Nowej Edukacji. Główne coroczne spotkanie odbywa się co roku w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Kto tworzy CIE?

Centrum Innowacyjnej Edukacji powstało w wyniku fuzji dwóch inicjatyw społecznych, samego CIE i Fundacji Konkordia (2009/2016). Joanna Bochniarz i Jorge Gimeno Pawłowski są partnerami założycielskimi. Jego obecny zespół składa się z ekspertów z różnych dziedzin, którzy współpracują z ośrodkiem w oparciu o jego projekty. Są wśród nich Tom Clark, Janusz Dedo, Robert Adam Kozłowski, Justyna Jakubowska i Urszula Lutostańska.