O nas

O nas
Outdoor learning

Centrum Innowacyjnej Edukacji

Centrum Innowacyjnej Edukacji (w skrócie CIE) powstało w 2015 r. celem tworzenia i promowania innowacji społecznych, w szczególności edukacyjnych.

Fundacja koncentruje swoje działania na rozwoju kompetencji miękkich, które z natury rzeczy posiada każdy z nas. Mimo iż pracodawcy od dawna wskazują, że są one niezbędne na każdym stanowisku pracy, to polski system edukacji wciąż pomija je w podstawie programowej.

Od 2018 roku z sukcesem wdrażamy w Polsce model Outdoor Learningu, opracowany przez  Uniwersytet Edynburski, który jest jednym z głównych partnerów fundacji. W związku z tym nasze działania osadzamy w plenerze realizując 3-10 dniowe wyprawy na terenie Polski, Irlandii i Hiszpanii.

Za sprawą międzynarodowej współpracy mamy dostęp do efektów prac naszych zagranicznych partnerów, którzy metodę praktykują od lat. Dlatego jesteśmy przekonani o jej skuteczności i mamy ambicję stać się czołowym ośrodkiem Outdoor Learning – Edukacji w Plenerze w Europie.

Centrum Innowacyjnej Edukacji
Fundacja koncentruje się na obszarach związanych z możliwościami społecznymi i budowaniem indywidualnych ścieżek edukacyjnych i rozwoju zawodowego beneficjentów CIE.

Mamy doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi:

 • młodzież,
 • osoby chcące wzmocnić swoje kompetencje przekrojowe,
 • nauczyciele i wychowawcy,
 • osoby 50+,
 • bezrobotni,
 • osoby wykluczone,
 • pracownicy MŚP,
 • grupy NEET (młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się),
 • cudzoziemcy,
 • osoby ze środowisk defaworyzowanych z różnych regionów (małych miasteczek i wsi).
Outdoor learning
O nas

Czym jest Outdoor Learning?

Outdoor Learning (w skrócie OL), czyli Edukacja w Plenerze jest metodą nauki, w czasie której uczestnicy są w stałym kontakcie z naturą. Edukacja w Plenerze została sprawdzona przez nas w 2016 i 2017 roku podczas wizyt studyjnych w Szkocji na Uniwersytecie Edynburskim i w fundacji Venture Trust, które opracowały tę metodę ponad 20 lat temu i z sukcesem wdrażają ją w pracy z różnymi grupami beneficjentów. Od 2018 r. przenieśliśmy Edukację w Plenerze na polski grunt.

W trakcie organizowanych przez nas kilkudniowych wędrówek uczestnicy nie mają kontaktu z cywilizacją, nie używają telefonów i Internetu. Dzięki temu nasze działania:

 • wspierają ich samorozwój;
 • ułatwiają przełamywanie własnych barier w celu odnalezienia życiowej równowagi;
 • umożliwiają wychodzenie z dotychczasowych schematów działania;
 • pomagają odkrywać w sobie mocne strony, w tym te poszukiwane na rynku pracy;
 • wzmacniają umiejętności współpracy w grupie i przywództwo.

Obcowanie z naturą i zdystansowanie się od codziennych obowiązków i schematów zapewnia idealny czas na refleksję i samorozwój każdego z nas. Pomagają w tym świetnie przeszkoleni Trenerzy Outdooru. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy w terenie, którym CIE i nasz partner – Uniwersytet Edynburski – zapewniają stałe szkolenia.

Do 2020 r. z naszego programu w Europie skorzystało blisko 500 osób. W Polsce, w 2021 roku ponad 200 osób weźmie udział w Outdoor Learning w modelu Edynburskim.

Mentoring

Coaching i mentoring

Coaching i mentoring pomagają rozwijać umiejętności nabyte w fazie Edukacji w Plenerze, które są niezbędne w codziennym życiu. Kiedy będąc w lesie rozpoznajemy swoje silne strony, trenerzy i mentorzy pomagają zobaczyć, jak możemy wykorzystać te umiejętności w edukacji i w przyszłym miejscu pracy.

Coaching i mentoring to etap otwarcia się na nowe możliwości i przygotowania się na nowe wyzwania w życiu i na rynku pracy.

Mentoring
akademia trenerów CIE

Akademia trenerów CIE

Jeżeli interesuje Cię praca z ludźmi, w której kładziemy nacisk na rozwój osobisty, pogłębianie umiejętności społecznych oraz wspieranie procesu przezwyciężania trudności – zarówno tych, które dotykają życia codziennego, jak również wyzwań związanych z kilkudniową, pieszą wędrówką przez las, zapraszamy Cię do zgłoszenia swojej kandydatury na stanowisko Trenera Edukacji w Plenerze CIE.

Co jest dla nas ważne? Wewnętrzna dojrzałość, stabilność emocjonalna oraz otwartość, by pracować z grupą ludzi nieprzerwanie przez kilka dni, w trakcie turystycznej wycieczki w lesie czy w górach. Standardy pracy według CIE:

 • nie oceniamy ludzi, lecz co najwyżej odnosimy się do ich zachowań,
 • budujemy koleżeńską relację i zaufanie,
 • okazujemy cierpliwość i empatię,
 • pozostajemy przy tym sobą, by być autentycznym.