WILD SOCIAL MEDIA

Projekt WISE ma na celu wzmocnienie kompetencji przekrojowych młodych kobiet zagrożonych wykluczeniem w celu łatwiejszego poruszania się na rynku pracy.  Dzięki działaniom w projekcie rozwiniemy innowacyjny kurs blended learning: Outdoor Learning, face-to-face digital learning i szkolenia online. Celem kursu jest podniesienie kompetencji cyfrowych i zawodowych uczestniczek. 

„Wild Social Media” jest realizowany w ramach programu
Erasmus + – Partnerstwa na małą skalę.
Projekt trwa od kwietnia do grudnia 2023 roku. 
Wartość dofinansowania to 60 000 EUR.

Partnerzy:

Na zorganizowany program nauczania składać się będą:

1. Nauka w terenie z wykorzystaniem Outdoor Learning.

Metoda OL okazała się w 83% skuteczna w przypadku młodzieży z Polski, Hiszpanii i Irlandii podejmującej pracę lub powracającej do edukacji. Dzięki zastosowaniu Outdoor Learning zapewnimy zaangażowanie uczestników, wzmocnimy ich samomotywację, pomożemy im rozpoznać indywidualne talenty;

2. Warsztaty kompetencji cyfrowych: prowadzone przez JONAA.

Moduły będą koncentrować się na podstawowych umiejętnościach cyfrowych, roli mediów społecznościowych w dzisiejszej komunikacji, możliwościach pracy w mediach społecznościowych i ryzyku związanym z taką pracą, kreatywności i cyfrowym projektowaniu treści w mediach społecznościowych;

3. Szkolenia online, których celem będzie poszerzenie wiedzy zdobytej w pierwszych dwóch komponentach i sprawienie, by rezultaty były trwałe.

Poznaj partnerów:

JONAA

„Journeys of North Atlantic Artisans”, jest platformą medialną z dużym doświadczeniem w organizowaniu kreatywnych projektów, produkcji i współpracy transgranicznej w celu wzmocnienia pozycji i mentoringu młodych ludzi – najczęściej dziewcząt i kobiet z dalekiej północy Islandii. JONAA, stawiając duży nacisk na wartości zrównoważonego rozwoju, ma na celu promowanie lokalnych twórców, ich prac i historii poprzez cyfrowe narzędzia.

CIE Centrum Innowacyjnej Edukacji

CIE od lat tworzy i wdraża autorskie rozwiązania edukacyjne. Stara się docierać do społeczności defaworyzowanych i wykluczonych, szczególnie na obszarach wiejskich. Projekty takie jak „FOLM”, czy „POL” koncentrują się na wzmacnianiu kompetencji przekrojowych poprzez wykorzystanie metody Outdoor Learning.

Numer projektu: 2022-3-PL01-KA210-YOU-000099196

Skip to content