Program rozwoju pedagogiki MENTOR

Autorski Program OL dla Edukacji

Autorski Program OL dla Edukacji, który rozwija umiejętności komunikacyjne i zarządzania w zespołach poprzez doświadczanie w plenerze. Program został wpisany do strategii rozwoju Fundacji i wdrożony podczas interaktywnych warsztatów dla nauczycieli województwa pomorskiego.

Autorski Program OL dla Edukacji

Po wieloletnich realizacjach naszych projektów dla różnych grup beneficjentów, zakończonych sukcesami, w roku 2020 CIE opracowało Autorski Program OL dla Edukacji. Program został pozytywnie oceniony przez Radę Fundacji i wpisany jako stały element jej strategii rozwoju. Podstawę Programu stanowi zachodnioeuropejski model pracy rozwojowej oparty o metodę OL. Głównym celem programu jest, który  rozwijanie świadomości oraz umiejętności przekładających się wprost na efektywną komunikację, wzmacnianie kompetencji przekrojowych, zarządzanie oraz współpracę w zespołach. Skuteczność metody bazuje na wykorzystaniu zasobów otoczenia zewnętrznego szkoły i okolicy sprzyjających uczeniu przez doświadczanie organizowanego w plenerze.

Autorskim Programem OL dla Edukacji CIE przeszkoliło do tej pory 25 edukatorów, którzy uzyskali tytuł Trenera OL. Dodatkowo, w ramach projektu stworzyliśmy z partnerami Platformę do wymiany doświadczeń neweducationforum.com gdzie można mieć dostęp do dobrych praktyk OL.

W roku 2023 wdrożyliśmy Autorski Program OL dla Edukacji podczas interaktywnych warsztatów dla 18 nauczycieli województwa pomorskiego w ramach odrębnej Umowy  Nr 169/U/23 z dnia 5.04.2023z Marszałkiem woj. pomorskiego.

 

Skip to content