New Education Forum Plus

NEF+

New Education Forum+ to projekt, którego celem jest połączenie innowacyjności Edukacji w Plenerze z edukacją cyfrową, w celu promowania Outdoor Learningu jako drogi do rozwoju kompetencji przekrojowych w szkolnictwie i kształceniu zawodowym. Kompetencje te są niezbędne w obszarze zatrudnienia, aktywności obywatelskiej i rozwoju osobistego. NEF+ jest odpowiedzią na potrzebę rozpowszechniania metodologii Edukacji w Plenerze w ramach edukacji formalnej i nieformalnej, jak też otwartego dostępu do wiedzy i dobrych praktyk.

Działania zaplanowane w ramach projektu New Education Forum+ koncentrują się przede wszystkim wokół opracowania i udostępniania innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dopasowanych do potrzeb regionalnych partnerów tak, aby wspierać wdrażanie Outdoor Learningu w czasach, gdzie możliwości bezpośrednich interakcji są ograniczone obostrzeniami. Co więcej działania te oferować będą nowe przestrzenie profesjonalnego rozwoju praktykom szkolenia i kształcenia zawodowego (VET), m.in. poprzez stworzenie otwartej biblioteki cyfrowej zawierającej informacje, materiały do samodzielnej nauki oraz przykłady najlepszych praktyk w zakresie kształcenia ustawicznego.

NEF+ łączy mocne strony Edukacji w Plenerze i cyfrowego uczenia się, aby stworzyć nowe ścieżki dla sektora VET, zachowując wysoką jakość i skuteczność szkolenia podczas i po pandemii, łagodząc niedoskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym na terenie Polski, Hiszpanii i Irlandii. Jest to również szansa na rozbudowę istniejącej już sieci NEF oraz promocję w jej ramach Edukacji w Plenerze dzięki narzędziom cyfrowym.

Projekt ma trafić do trzech grup odbiorców:

 • edukatorów szkolnictwa zawodowego oraz profesji powiązanych, którzy już są aktywni w obszarze szkolenia zawodowego, ale nie do końca świadomi możliwości, jakie niesie ze sobą Edukacja w Plenerze lub są zainteresowani tym obszarem;
 • ekspertów oraz profesjonalnych instytucji, które zasięgiem swoich działań szkoleniowych wesprą rozpowszechnianie Edukacji w Plenerze jako narzędzia;
 • polityków oraz osób decyzyjnych na poziomie regionalnym oraz europejskim, którzy rozszerzą świadomość wartości Edukacji w Plenerze dla szkolnictwa zawodowego.

Główne działania projektowe zaplanowane na najbliższe dwa lata (2021-2023) to przede wszystkim:

 • przegląd dostępnej literatury i badań na temat Outdoor Learningu;
 • stworzenie listy dobrych praktyk stanowiących inspirację i punkt odniesienia do wdrażania Edukacji w Plenerze w szkolnictwie formalnym;
 • powstanie otwartej biblioteki cyfrowej, zawierającej materiały mające ułatwić zapoznanie się z tematem i samodzielne zaaplikowanie poszczególnych narzędzi do codziennej pracy w edukacji;
 • organizacja dwóch międzynarodowych konferencji;
 • publikacja przewodnika i rekomendacji dotyczących zastosowania Outdoor Learningu w szkoleniu i kształceniu zawodowym.

Partnerzy współpracujący w ramach Konsorcjum NEF+ mają już za sobą wspólne 3-letnie doświadczenie przy projekcie FOLM, który wykorzystuje innowacyjne podejście do uczenia się w bliskim kontakcie z naturą w celu podnoszenia kompetencji kluczowych w obszarze zatrudnienia.

Należą do nich

 1. University of Edinburgh – jedna z największych i odnoszących najbardziej spektakularne sukcesy uczelni w Wielkiej Brytanii o międzynarodowej reputacji: kilkutysięczna społeczność studentów zagranicznych, międzynarodowa kadra, badania we współpracy z uniwersytetami, instytucjami i rządami z różnych krajów. Jest również wiodącym uniwersytetem badawczym w kraju, w którym zdecydowana większość pracowników prowadzi działalność naukową.
 2. Limerick Institute of Technology – instytucja szkolnictwa wyższego finansowana przez rząd Irlandii, posiada 5 kampusów i ośrodków edukacyjnych, które zatrudniają łącznie ponad 600 pracowników. LIT ma bogate doświadczenie w programach międzynarodowych, zarówno jako lider projektu, jak i uczestnik. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych w ramach programów Erasmus+, Leonardo, Funduszy Norweskich, Interreg i innych.
 3. Femxa Formacion SL – to firma specjalizująca się w doradztwie i szkoleniach zawodowych, skierowanych do przedsiębiorstw, administracji publicznej, ośrodków szkoleniowych oraz osób prywatnych. Ich głównym celem jest podnoszenie konkurencyjności organizacji oraz kwalifikacji zawodowych i szans na zatrudnienie.
 4. Rząd Kantabrii (Consejería de economía y hacienda del Gobierno de Cantabria) – został zaproszony do współpracy ze względu na dużą skuteczność w projekcie FOLM w Kantabrii, jego innowacyjne zaangażowanie w edukację oraz aktywność na forach europejskich i ich koncentracji na wprowadzaniu Outdoor Learningu do szkolnictwa zawodowego.
New Education Forum Plus

Więcej informacji na temat projektu:

www.neweducationforum.com

Skip to content