Oferty Komercyjne

Oferta komercyjna Outdoor Learning

9

Po wieloletnich realizacjach naszych projektów dla różnych grup beneficjentów, zakończonych sukcesami, przygotowaliśmy ofertę komercyjną programu Outdoor Learning, bazującą na naszym nieocenionym doświadczeniu z przeprowadzonych dotychczas projektów. Zachodnioeuropejski model pracy rozwojowej stanowi idealną płaszczyznę do skutecznego pogłębiania świadomości oraz umiejętności przekładających się wprost na efektywne zarządzanie oraz współpracę zespołów. Skuteczność metody bazuje na budowaniu świadomości Uczestników wokół wspólnie przeżywanej praktyki, w trakcie kilkudniowej wyprawy turystycznej.

9

Sprawdź nas wysyłając kadrę managerską Twojej firmy na wyjazd realizujący program bazujący na modelu OL: unikalnej metodzie nauki ułatwiającej wzmacnianie wewnętrznej motywacji i rozwój tzw. kompetencji miękkich dzięki obcowaniu z przyrodą. Występujące w jej trakcie „namacalne” efekty, dzięki merytorycznej analizie dokonywanej przez Trenerów OL, pozwalają formułować bezpośrednie wnioski dla liderów i zespołów, możliwe potem do przeniesienia na grunt codziennej pracy.

9

Niezależnie od tematu szkolenia, schemat organizacji i przebiegu wyprawy jest jednolity. W zależności od potrzeb Zespołu, możliwy jest dłuższy i poszerzony tematycznie zakres. Wydłużenie czasu wyprawy jest istotnym akceleratorem zjawisk interpersonalnych i grupowych oraz skuteczności metody.

Liczba uczestników: optymalnie 10 osób (możliwa praca z grupami 6-12 osobowymi).
Liczebność kadry OL obsługującej szkolenie: w zależności od wielkości grupy, od 2 do 3 osób.
Czas wyprawy: minimum 2,5 dnia szkoleniowego (w tym 1 nocleg w hotelu i 2 noclegi w lesie), nie wliczając czasu dojazdu i powrotu z miejsca zbiórki.

Więcej informacji na temat oferty OL znajdziesz na: outdoorlearning.pl/
w

Zapraszamy do kontaktu: ol@ciedu.eu

Oferta komercyjna New Education Forum

9

New Education Forum to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów w obszarze innowacji edukacyjnych. Stworzona i koordynowana przez Centrum Innowacyjnej Edukacji od 2015 roku. NEF działa na poziomie europejskim zrzeszając przedstawicieli z ponad 190 instytucji: europejskich regionów i miast, instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych, a także pracodawców różnych branży, pochodzących z 17 krajów Unii Europejskiej. NEF promuje innowacyjne modele edukacyjne na europejskich wydarzeniach w Regionach Europejskich oraz w Parlamencie Europejskim przy zaangażowaniu Deputowanych do Parlamentu Europejskiego i innych decydentów, na międzynarodową̨ skalę.

9

Wyjątkowość naszej usługi tkwi w zapleczu eksperckim CIE oraz w międzynarodowych konsorcjach, które współpracują stosując metodę Outdoor Learning, a to wszystko z europejskiej, a nie tylko z lokalnej perspektywy. Centrum Innowacyjnej Edukacji cieszy się ogromnym wsparciem ze strony instytucji unijnych – posiadamy szereg kontaktów w Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej.

9

Zapraszamy do społeczności NEF:

  • firmy prowadzące duże i prężnie działające fundacje, działania CSR czy projekty wpisujące się w tematykę edukacji,
  • instytucje europejskie, dysponujące funduszami europejskimi
  • właśnie Ciebie!
  • firmy, które chcą zostać partnerem strategicznym czy sponsorem wydarzenia,
  • urzędy miast, samorządy, decydentów na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
NEF
9

W celu pozyskania więcej informacji na temat organizacji wydarzenia w Twoim regionie zapraszamy do kontaktu: nef@ciedu.eu

Oferta dla firm i instytucji

Z kim współpracujemy?

9
Rządy regionalne i krajowe, np. Rząd Kantabrii, Austriackie Ministerstwo Edukacji, Urząd Miasta Poznań, Urząd Miasta Olsztyn, Urząd Miasta Opole;
9
Pracodawcy, np. Konfederacja Lewiatan, Ceemet, Clepa, Bosch, Unicredit, General Electric, Femxa Group;
9
Instytucje europejskie, np. Komisja Zatrudnienia i Spraw społecznych PE, Komisja Edukacji i Kultury PE, OECD;
9
Instytucje akademickie i ośrodki badawcze, np. Politechnika w Almunia (Eupla), Uniwersytet w Edynburgu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Glasgow Kelvin College, Indiana University, Limerick Institute of Technology;
NEF
Oferta dla firm i instytucji

Dla miast i regionów

Regiony i miasta szukają partnerów, by wspierali ich działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego rynku pracy. CIE działa jako doradca samorządów i pracodawców na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i UE. Dajemy możliwość skorzystania z know-how i naszej sieci kontaktów w zakresie całego wachlarza innowacji społecznych.
Oferta dla firm i instytucji

Dla instytucji badawczych i edukacyjnych

Nasi partnerzy: instytucje edukacyjne i badawcze z krajów UE proponują wiele rozwiązań dotyczących rynku pracy, edukacji, turystyki, żywności, smart cities czy rozwoju regionów. Zapraszamy kolejne uczelnie i centra szkoleniowe do włączenia się do naszej sieci NEF. Sprawdzone modele popularyzujemy na regionalnych i dorocznych Forach Nowej Edukacji – New Education Forum.
Projekt Mentor
Projekt Mentor

Dla pracodawców

Pracodawcy chcący zwiększyć efektywność rzecznictwa by polepszyć ścieżki rozwoju zapraszani są by dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i przyłączyć się do sieci NEF.  Firmy dołączają do naszych międzynarodowych konsorcjów, dzięki czemu mają dostęp do wartościowych rozwiązań, stanowiących odpowiedź na dotychczasowe braki kadrowe.

Promujemy modele w zakresie:

  • inwestowania w centra edukacji prowadzące szybkie ścieżki nauczania zawodowego, które nie wymagają 3 do 5 lat nauczania,
  • popularyzacji szkolnictwa zawodowego przez wszystkich decydentów,
  • wzmacniania kompetencji miękkich.
Skip to content