Akademia Tenerów CIE – czas start!

21 stycznia rozpoczęliśmy realizację Akademii Trenerów CIE. Obejmuje ona szkolenia metodyczne dla kandydatów na stanowisko Trenera Edukacji w Plenerze. Nasi trenerzy zostaną profesjonalnie przeszkoleni. Przedsięwzięcie to podzieliliśmy na trzy części, które trwają kolejno – 3, 7 oraz 4 dni. Pierwsze szkolenia już za nami. W trakcie trzech dni zajęć kandydaci mieli okazję poznać w skali mikro kluczowe zakresy, które tworzą łącznie metodę Edukacji w Plenerze.

Czego nauczą się uczestnicy Akademii Trenerów CIE?

Część pierwsza Akademii Trenerów objęła obszerne wprowadzenie w zagadnienie Edukacji w Plenerze. Włączyliśmy tutaj elementy metodyki pracy rozwojowej z człowiekiem w lesie – wypracowanej w oparciu o autorskie rozwiązania CIE, w której nie brakuje odniesień do pierwowzoru, czyli Modelu Edynburskiego. W ten sposób bazowaliśmy na ponad 20-letnim doświadczeniu – bo od tylu lat Edukacja w Plenerze (ang. Outdoor Learning) funkcjonuje z sukcesem w Szkocji.

Szkolenie zawiera również bloki dotyczące:

  • struktury CIE,
  • misji,
  • zakresu działań projektowych,
  • standardów stosowanych w naszej organizacji.

Kandydaci zostali też przeszkoleni w zakresie procedur bezpieczeństwa i sposobu przygotowania zespołu do wyprawy. Zakończeniem części pierwszej Akademii był etap praktyczny, realizowany w terenie. Wspólne obozowanie trwało całą dobę. Działaliśmy z wykorzystaniem wyposażenia, na którym pracujemy z grupami w terenie.

Zasady Edukacji w Plenerze

Edukacja w Plenerze jest szczególną formą pracy z zakresu rozwoju osobistego i społecznego człowieka.  Nasza działalność z jednej strony opiera się na pracy na płaszczyźnie kompetencji miękkich, z drugiej realizowana jest w formie tygodniowej, turystycznej wyprawy do lasu. Dlatego wymaga wielopłaszczyznowego przygotowania kadry.

Praca na stanowisku Trenera Edukacji w Plenerze CIE wymaga od trenerów posiadania szerokiego spektrum różnorodnych umiejętności technicznych, organizacyjnych i turystycznych. Ponadto ta praca wymaga wykazania się predyspozycjami do pracy z człowiekiem – aktywnego słuchania bez oceny czy też otwartej komunikacji w różnych sytuacjach.

Oba wspomniane wyżej zakresy wzajemnie się wspierają, tworząc odpowiednie środowisko, które umożliwia trenerom realizację ich zadań nie na abstrakcyjnej teorii, ale na fizycznie namacalnej praktyce. W ten sposób umożliwiamy uczestnikom Edukacji w Plenerze doświadczenie – jako zespołu, ale też wszystkich uczestników wyprawy z osobna.

 

 

Skip to content