Ankieta dla dyrektorów i nauczycieli z subregionu olsztyńskiego i ełckiego – w ramach Działania 6.1: Kompetencje dla regionu

Centrum Innowacyjnej Edukacji wraz z partnerami przygotowuje się do złożenia wniosków w ramach Działania 6.1: Kompetencje dla regionu, którego celem jest wdrożenie innowacji pedagogicznej w zakresie przygotowania nauczycieli do kształcenia zorientowanego na ucznia i opartego na efektach uczenia się w publicznych szkołach podstawowych w subregionie olsztyńskim i ełckim.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie szkół w zakresie doskonalenia nauczycieli poprzez stosowanie autorskich rozwiązań edukacyjnych wspierających rozwój osobisty nauczyciela oraz wprowadzenie metod i sposobów pracy wspierających uczniów w uczeniu się i wielojęzyczności. Projekt umożliwi udział w wizytach studyjnych w Polsce i za granicą, jak również dofinansowanie rearanżacji wnętrz sprzyjających uczeniu się oraz dofinansowanie projektów edukacyjnych.

Prosimy zatem, o wypełnienie ankiety, która pozwoli na doprecyzowanie i zaplanowanie adekwatnych form i sposobów pracy odpowiadających na potrzeby nauczycieli.

Państwa odpowiedzi pomogą nam w odpowiednim dostosowaniu programu i potrzeb szkoleniowych tak by jak najbardziej umożliwić Państwu uczestnictwo w tym wyjątkowym wydarzeniu jakim będzie proponowany przez nas Projekt.

 

  • Ankieta dla Dyrektorów z subregionu olsztyńskiego

https://forms.gle/E3DE2cP3X75m4ibY8

  • Ankieta dla Nauczycieli z subregionu olsztyńskiego

https://forms.gle/MDb4sB87exW2UaiE7

  • Ankieta dla Dyrektorów subregionu ełckiego

https://tiny.pl/dhgfl

  • Ankieta dla Nauczycieli subregionu ełckiego

https://tiny.pl/dhgf6

Skip to content