New Education Forum Olsztyn

 

NEW EDUCATION FORUM OLSZTYN

Dołącz do nas, aby wziąć udział w angażującej konferencji New Education Forum poświęconej innowacyjnym podejściom do przygotowania kobiet do zmieniającego się rynku pracy. Nasze panele zgłębią takie tematy, jak kompetencje i narzędzia cyfrowe, Outdoor Learning i inne metody aktywizacji zawodowej kobiet. Prelegenci-eksperci omówią również strategie pokonywania barier, promowania integracji i wzmacniania pozycji kobiet dzięki umiejętnościom, które wzmacniają i możliwościom, których potrzebują, aby rozwijać się w dzisiejszym, dynamicznym rynku pracy. Zapraszamy do dzielenia się spostrzeżeniami, wymiany pomysłów i przyczyniania się do postępu w zakresie równości płci i w erze cyfrowej.

W trakcie konferencji podsumujemy pracę nad projektem Polski Outdoor Learning, który realizujemy wraz z norweskim partnerem Western North Research Institute. 

Polski Outdoor Learning korzysta z dofinansowania o wartości 157 452 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu Polski Outdoor Learning jest opracowanie rozwiązań zapewniających kobietom stymulujące i innowacyjne środki do rozwijania umiejętności życiowych i zawodowych.

Link do rejestracji https://app.evenea.pl/event/neweducationforumolsztyn/Szczegłówa

Agenda wydarzenia: https://neweducationforum.com/pl/nef-olsztyn-2024/

 

Skip to content