Centrum Innowacyjnej Edukacji

 Budowa ekosystemu dla zwiększenia efektywności rynku pracy

MODEL CIE

Znajdujemy rozwiązania, które pomagają młodzieży stać się aktywnymi członkami ich społeczności i przyczyniać się do rozwoju wspólnot poprzez efektywne wejście na rynek pracy. Wysoka jakość i kompleksowość tych modeli powinna być promowana i – o ile możliwe – adaptowana w innych europejskich regionach. Organizujemy międzynarodowe szczyty budujące platformę dla innowacyjnej edukacji i szkolnictwa zawodowego. Nasze rzecznictwo i budowanie sojuszy koncentrują się wokół zrównoważonego rozwoju obywateli Europy.

Czytaj więcej

DLA MIAST I REGIONÓW

Regiony i miasta szukają partnerów i decydentów by wspierali ich działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego rynku pracy. Dajemy im możliwość skorzystania z know-how i naszej sieci kontaktów w zakresie innowacji w zakresie szkolnictwa zawodowego i zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Centrum Innowacyjnej Edukacji działa jako doradca samorządów i pracodawców na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i UE.

Czytaj więcej

DLA INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH

Nasi partnerzy: instytucje edukacyjne i  badawcze z krajów Unii Europejskiej proponują rozwiązania dotyczące efektywnego uczenia się odzwierciedlającego oczekiwania pracodawców, które zwiększają liczbę kwalifikowanych pracowników w UE. Zapraszamy kolejne uczelnie, szkoły i centra szkolenia do włączenia się do naszej sieci NEF. Sprawdzone modele popularyzujemy na regionalnych i dorocznych Forach Nowej Edukacji – New Education Forum. Te wydarzenia są świetnym miejscem do wzmacniania sieci centrów edukacyjnych i tworzenia nowych sojuszy.

Czytaj więcej

DLA PRACODAWCÓW

Pracodawcy chcący zwiększyć efektywność rzecznictwa by polepszyć ścieżki edukacyjne zapraszani są by dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i przyłączyć się do sieci Forum Nowej Edukacji. Firmy dołączają do naszych międzynarodowych konsorcjów gdyż ich rozwiązania na braki kadrowe są bardzo wartościowe. Promujemy modele w zakresie:

  • inwestowania w centra edukacji prowadzące szybkie ścieżki nauczania zawodowego, które nie wymagają 3 do 5 lat nauczania
  • popularyzacji szkolnictwa zawodowego przez wszystkich decydentów
  • wzmacniania kompetencji miękkich w edukacji formalnej począwszy od przedszkola.
Czytaj więcej

Aktualności

Nasi partnerzy

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Grupa Pracodawców Indiana University