Siła z natury

Odkrywaj i wzmacniaj z nami Twoje wrodzone mocne strony!

nasze projekty

Nasze projekty

Dołącz do wyprawy

Dołącz do wyprawy!

Oferta dla firm i instytucji

Oferta dla firm i instytucji

Centrum Innowacyjnej Edukacji

Centrum Innowacyjnej Edukacji (CIE) powstało w 2015 r. Jesteśmy fundacją koncentrującą się na rozwoju kompetencji miękkich, które z natury rzeczy posiada każdy z nas. System edukacji pomija je w podstawie programowej, mimo iż pracodawcy od dawna wskazują, że są one niezbędne na każdym stanowisku pracy.

outdoor learning

Outdoor Learning – Siła z natury

Od 2018 r. CIE rozwija metodę Outdoor Learning (Edukacja w Plenerze) w Polsce.

Nasze działania osadzamy w plenerze zgodnie z modelem Outdoor Learning opracowanym przez Uniwersytet Edynburski. Realizujemy 3-10 dniowe wyprawy naterenie Polski, Irlandii i Hiszpanii, a mamy ambicję stać się czołowym ośrodkiem Outdoor Learning – Edukacji w Plenerze w Europie.

W wędrówkach uczestniczą różnorodne grupy: m.in. kobiety powracające na rynek pracy, młodzież, która ma przed sobą decyzje co do przyszłości zawodowej, a także managerowie chcący przygotować się do ważnych zmian w swoich firmach.

Do 2020 r. z naszego programu w Europie skorzystało blisko 500 osób. W Polsce, w 2021 roku ponad 200 osób weźmie udział w Outdoor Learning w modelu Edynburskim.

Outdoor Learning
outdoor learning

Aktualności

Współpracują z nami