Projekt SPARKS – 3 komunikat prasowy

 

 

 

Informacja prasowa 31.03.2022

Komunikat prasowy

Innowacyjne ramy koncepcyjne dla gamifikacji e-learningu: nowa publikacja online europejskiego projektu „SPARKS”

Zapewnienie nauczycielom szkolenia i kształcenia zawodowego (VET) struktury referencyjnej do projektowania zgrywalizowanych doświadczeń e-learningowych: oto cel innowacyjnych „Ram koncepcyjnych dla zgrywalizowanych programów e-learningowych” opracowanych przez konsorcjum projektu „SPARKS”, Strategicznego Partnerstwa na rzecz Gotowości do Edukacji Cyfrowej, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Ramy są wynikiem czteromiesięcznych prac badawczych przeprowadzonych przez MŚP Lascò (Włochy), Femxa (Hiszpania) i Bexley C-Level IT (Rumunia) oraz organizacje non-profit KEAN (Grecja), ECOS (Portugalia) i Centrum Innowacyjnej Edukacji (Polska).

Podzielone na osiem bloków koncepcyjnych, Ramy oferują iteracyjny i przyrostowy proces projektowania zgrywalizowanych programów e-learningowych, prowadząc nauczycieli i trenerów przez trzydzieści trzy działania i wielokrotne kombinacje ponad pięćdziesięciu elementów gier, zidentyfikowanych w najlepszych praktykach grywalizacji i uczenia się opartego na grach, przeanalizowane przez konsorcjum projektowe we Włoszech, Rumunii, Grecji, Polsce, Portugalii i Hiszpanii w 2021 r. w zakresie badań międzynarodowych pt. „Gamifikacja i uczenie się oparte na grach: najlepsze praktyki i wymagania dla środowisk cyfrowych”.

Ponad 200 edukatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osoby uczące się z zaangażowanych krajów przyczyniły się do ukształtowania produktu końcowego:

  • 80 uczniów zaangażowanych w częściowo ustrukturyzowane wywiady, wspierało analizę cech, potrzeb i wyzwań, z jakimi borykają się uczniowie różnych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego podczas swoich podróży edukacyjnych online;
  • 138 ekspertów VET wzięło udział w walidacji produktu, mającej na celu ocenę jego klarowności, logiki, skuteczności, przydatności dla grup docelowych oraz kompleksowości.

Ramy posłużą konsorcjum w nadchodzących miesiącach do współtworzenia zestawu szablonów programów grywalizowanych z ponad setką ekspertów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), które zostaną udostępnione na platformie e-learningowej projektu.

Publikacja szczegółowo opisująca proces rozwoju, strukturę i opis Ram jest dostępna na oficjalnej stronie projektu pod adresem https://www.projectsparks.eu/project-results.htm.

Dalsze informacje i pytania:

Anna Lipińska
+48 506 52 30 19

alipinska@ciedu.eu

www.ciedu.eu

Skip to content