INAUGURACJA PROJEKTU FOLM W SANTANDER

14 grudnia w hiszpańskim Santander odbyło się regionalne spotkanie New Education Forum, które służyło prezentacji projektu FOLM „From Outdoors to Labour Market” regionalnym interesariuszom i mediom. Podczas spotkania w Palacio de la Magdalena zorganizowanego przez Rząd Kantabrii udział wzięli: Minister Edukacji, Kultury i Sportu, Francisco Javier Fernández Mananes, Dyrektor ds. Ekonomicznych i Europejskich, Maria Sanchez oraz ambasador Norwegii w Hiszpanii Helge Skaara. W wydarzeniu wzięli także udział Partnerzy projektu FOLM.

Fernández Mañanes podkreślił, że głównym problemem, którym ten projekt się zajmie, jest brak uczestnictwa młodych ludzi bez zatrudnienia w szkoleniach skierowanych na rynek pracy. System edukacyjny, który będzie wdrażany, oparty jest na rozwoju społecznym i osobistym w połączeniu z aktywnością na świeżym powietrzu (Outdoor Learning). FOLM ma celu nawiązanie kontaktu z młodymi bezrobotnymi tak, aby zapewnić im stymulację i innowacyjny sposób na rozwijanie ich życia i umiejętności zawodowych oraz umożliwić im aktywną walkę o zatrudnienie. Rezultatem tych działań będzie ich pełna integracja w społeczeństwie, którego są częścią.

POZNAŃSKIE FORUM NOWEJ EDUKACJI!

26-27 kwietnia br. Forum Nowej Edukacji gościło we wspaniałej Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poznański NEF był współorganizowany przez Miasto Poznań, które podzieliło się z nami swoimi dobrymi praktykami z międzynarodową publicznością.

Przygotowaliśmy rekomendacje dla Miasta Poznań, które można pobrać tutaj.